Inställt samrådsmötet för detaljplan Högåsen, Västra Tye

20 mars 2020

Med anledning av Coronaviruset så ställs morgondagens samrådsmöte för detaljplan Högåsen, Västra Tye in. Samrådstiden kommer förlängas till 13 april 2020. Vi beklagar att mötet ställs in med kort varsel.

Högåsen planområdet.jpg

Under samrådstiden kan ni som vanligt ringa eller mejla planhandläggaren för att fråga och diskutera om planförslaget. Glöm inte att sicka in ert samrådsyttrande skriftligt till kommunstyrelsen via mejl eller post.

För mer information och handlingar om detaljplanen eller kontaktuppgifter till handläggare, se vår hemsida: www.hammaro.se/pagaende-planer

Sidan uppdaterad: 2020-03-25