Information om sophämtning

9 mars 2018

1 april kommer en ny entreprenör, Suez Environnement ta över sophämtningen i Hammarö kommun.

Suez meddelar att de kommer att ha kvar samma dagar för sophämtning som tidigare på Hammarö och i nuläget sker alltså inga ändringar i schemat.
Om det sker en ändring av hämtningsdagar vid ett senare tillfälle kommer vi att gå ut med information om det i god tid till alla berörda.

Här kan du se schemat för sophämtningen

Sidan uppdaterad: 2018-03-09