Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

17 november 2020

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som invånare.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2020-12-03)

 

Skärpta allmänna råd införs för att bromsa smittspridningen i Värmlands län

Smittspridningen av covid-19 ökar i Värmlands län. Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen krävs ett förändrat beteende. Därför har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Värmland beslutat om skärpta allmänna råd i länet.

Beslutet gäller från och med 12 november till och med 10 december 2020. Beslutet kan förlängas.

Här är de skärpta råden:

Undvik att umgås med andra

Träffa om möjligt inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Delta eller anordna inte privata tillställningar som till exempel fester, middagar eller afterwork. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina kontakter med andra människor genom att hålla avstånd på 1,5-2 meter. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden.

Avstå från besök på allmänna platser

Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas. Det gäller till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker, apotek eller medicinsk motiverad träning omfattas inte av detta råd. Tänk alltid på att hålla avstånd.

Avstå från evenemang och aktiviteter

Delta inte på möten, konserter, föreställningar, religiösa evenemang, högtidsfirande, idrottsträningar, matcher, tävlingar, cuper, uppvisningar eller andra aktiviteter oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Undvik också hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat.

Avstå från onödiga resor

Undvik resor inom och utanför Värmland. Undantag är resor till och från arbetet, studier eller hälso- och sjukvård. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt.

Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

Lokala allmänna råd gäller också för verksamheter som till exempel butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. Åtgärder behöver vidtas så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan till exempel vara att erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Verksamheter kan också minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Max 8 personer vid allmänna sammankomster

Maxgränsen om 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller i Värmlands län.

Från och med den 24 november 2020 får max 8 personer samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det gäller även sittande publik. Beslutet gäller tillsvidare. Ett undantag görs dock för begravningar. Där är det tillåtet att vara max 20 deltagare.

Läs mer om de skärpta råden för länet på Krisinformation.se.

Ta del av mer information med frågor och svar på Länsstyelsens webbplats.

Konsekvenser av de skärpta råden för Hammarö kommun

Så här påverkas våra kommunala verksamheter:

 • Kommunala idrottsanläggningar, inomhushallar, badhus, gym och ishall stänger för allmänheten. För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Verksamheterna kommer därför att hålla öppet för kommunal verksamhet och träning för barn födda 2005 och yngre. Detta gäller anläggningarna Hammarö ishall, Sätterstrands badhus, Kilenegården samt alla kommunens idrottshallar och idrottsanläggningar.
 • Hammarö bibliotek stängs och öppnar upp enbart för bokade besök. Vill du låna böcker så kan du ringa till biblioteket på telefon 054-51 52 00 och boka en tid för att komma och låna.
 • Obligatoriskt för besökare på äldreboende att bära skyddsvisir.
 • Öppna förskolan håller stängt.
 • Fritidsgården håller öppen men anpassar sin verksamheten med utomhusaktiviteter i så stor utstreckning som möjligt.
 • Träffpunkten på Hamnvägen hålls öppen för de boende men stängs för externa bokningar. Eventuell underhållning ställs tillfälligt in.
 • Företagsbesök flyttas fram eller hålls digitalt.
 • Förskolan fortsätter som tidigare med anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. Information lämnas från enheten till de som berörs.
 • Grundskolan fortsätter hålla sina lokaler stängda för utomstående (gäller även föräldrar)
 • Utvecklingssamtal i grundskolan fortsätter att hållas digitalt via länk.
 • Privata bokningar av kommunens lokaler, så som exempelvis sockenstugan och våra gymnastikhallar, som bokas för kalas och andra tillställningar kommer att avbokas. De som har en bokning kommer att kontaktas för information gällande avbokning. Inga nya bokningar kommer att tillåtas.
 • Hammarö bibliotek ställer om och öppnar upp enbart för bokade besök. Vill du låna böcker så kan du ringa till biblioteket på telefon 054-51 52 00 och boka en tid för att komma och låna. (nytt!)
 • Kulturskolans gruppaktiviteter inklusive enskild undervisning pausas tillfälligt. Individuell distansundervisning genomförs där det är möjligt. (nytt!)
 • Dagverksamheten Siliviagården stängs tillfälligt. Beslutet gäller från måndag den 23 november. (nytt!)


Denna lista kan fyllas på allt eftersom nya beslut fattas.

Nedan, under "Kämpa på Hammarö! Nu hjälps vi åt att bromsa smittan", ser du de åtgärder som kommunen har vidtagit tidigare för att begränsa smittspridningen.

Kämpa på Hammarö! Nu hjälps vi åt att bromsa smittan!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vardagen fortsätter i en annorlunda tid. Var rädd om dig själv och andra och fortsätt göra det du kan för att bromsa smittan. 

Allmänna råd

 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Undvik resor.
 • Håll kontakten med äldre 70+ men besök dem inte.
 • Undvik stora folksamlingar så som fester, kalas, begravningar, dop eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på bussen, i gymmet, i badhus och på idrottsplatser.

Information about coronavirus/covid 19 in other languages

Here you will find information about the new coronavirus in different languages.

Did you also know that www.hammaro.se can be translated? You'll find the tool for this in the top right corner of the page.

Testa dig vid symptom

Från och med den 7 juli erbjuder Region Värmland egenprovtagning för alla med symptom. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning via 1177.

Mer information om hur du beställer eller bokar provtagning och hur det går till hittar du på Region Värmlands sidor på 1177.

Samtalsstöd - Äldrelinjen

För dig som är över 65 och som känner behöver prata med någon så finns Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar kl.8-19 och helger kl.10-16 och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad.

Ring på telefon 020-22 22 33.


Information om covid-19 utifrån område 

Nyheter om covid-19

Sidan uppdaterad: 2020-12-04