Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

9 juni 2020

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som invånare.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2020-09-08)

Tillsammans så hjälps vi åt att bromsa smittspridningen!

Vardagen fortsätter i en annorlunda tid. Var rädd om dig själv och andra och fortsätt göra det du kan för att bromsa smittan. 

Allmänna råd

  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Undvik resor.
  • Håll kontakten med äldre 70+ men besök dem inte.
  • Undvik stora folksamlingar så som fester, kalas, begravningar, dop eller bröllop.
  • Håll avstånd till andra på bussen, i gymmet, i badhus och på idrottsplatser.

Information about coronavirus/covid 19 in other languages

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages

The Public Health Agency of Sweden: About covid-19 in other languages

Information on the coronavirus at krisinformation.se

Corona – Other languages, 1177 website 

Information from informationsverige.se, including films in different languages about how to protect yourself from the Corona virus.

Did you also know that www.hammaro.se can be translated? You'll find the tool for this in the top right corner of the page.

Information in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya via telephone from Region Värmland

Region Värmland's phone number for general questions about the new corona virus in different languages.
Open on weekdays between 10am and 12pm.
We can answer questions in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya.
Call 010-831 80 10.

Testa dig vid symptom

Från och med den 7 juli erbjuder Region Värmland egenprovtagning för alla med symptom. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning via 1177.

Egenprovtagningen är enbart aktuell under pågående infektion och du får inte ha haft symtom i mer än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.

Syftet med provtagningen är att se om du har en pågående infektion eller om du kan återgå till jobbet igen utan risk för att smitta andra.

Egenprovtagningen för covid-19 visar inte om du har haft covid-19 tidigare. För att se om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar ska du istället ta ett antikroppstest. Just nu så erbjuds endast personal inom vård- och omsorg att testa om de har antikroppar.

Du bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se och hämtar sedan ut ditt provtagningskit på en provtagningsstation eller via ombud på ett apotek. Har du inte möjlighet att hämta provtagningskitet eller få det levererat via ombud kan du få det levererat hem. 

Mer information om hur du beställer eller bokar provtagning och hur det går till hittar du på Region Värmlands sidor på 1177.

Förskola och skola

Friska barn ska vara i skolan

Vi välkomnar alla friska barn och elever till våra förskolor och skolor.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt befintlig kunskap om barn, unga och covid-19. Det nuvarande kunskapsläget visar att få barn och ungdomar drabbas av covid-19. Barn smittar också i lägre utsträckning än vuxna och olika skolverksamheter har inte visat sig vara drivande i smittspridningen. I de flesta fall där barn smittats av covid-19 har de smittats av en vuxen och symtomen är milda.

Vid sjuksymptom, stanna hemma och var hemma tills 48 timmar efter tillfrisknande

Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

I de fall barnet känner sig frisk men har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått minst sju dagar sedan insjuknandet.

Barn och unga i skolålder med symtom rekommenderas testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 testas om de har symtom som kan tyda på coronaviruset, covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Vid positivt provsvar
Vid positivt provsvar behöver barnet stanna hemma minst två dygn efter att det är symtomfritt samt minst sju dagar efter insjuknandet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan det återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vid symptom och inget test gjorts
Vid covid-19-symptom och inget prov har tagits behöver barnet stanna hemma så länge det känner sig sjukt samt ytterligare två symtomfria dygn. Under hela perioden undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och förskola om det gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

FAQ gällande förskola och skola

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola och skola gällande coronaviruset.

Öppna förskolan välkomnar barn igen

Öppna förskolan håller åter igen öppet men med anledning av coronaviruset så hålls träffarna utomhus. Mer information om öppna förskolan och vad som går att besöka hittar du här!

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Även barn med särskilda behov får barnomsorg
Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Mer information om hur det går till om det skulle bli aktuellt i vår kommun hittar du här!

Vård och omsorg

Vi följer noga hygienrutiner och har tillgång till extra skyddsutrustning

Vi följer myndigheternas rekommendationer och arbetar utifrån det. Personalen är bland annat extra noga med handhygien och stannar hemma om de känner symptom.

Förutom den vanliga utrustningen så jobbar vi alltid i visir vid möte med andra människor på avstånd närmare än två meter och har tillgång till munskydd om det skulle behövas, vid möte av brukare med luftvägssymptom.

Tillgång till surfplattor på alla avdelningar på våra boenden

På våra äldreboenden finns tillgång till surfplattor utrustade med facetime och skype för anhöriga som vill kunna ha videosamtal med sina närstående. Kontakta personalen på din avdelning för vidare instruktoner.

FAQ gällande vård och omsorg

Här hättar du vanliga frågor och svar gällande vård och omsorg.

Besöksförbud på våra boenden

Vi införde den 11 mars besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och andra känsliga grupper. Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka om besökaren inte har luftvägssymtom.

Träffpunkten i Lillängshamnen tillfälligt stängd

På grund av tillfälligt minskade personalresurser så håller Träffpunkten i Lillängshamnen stängt tills vidare. Vi återkommer när vi har öppet som vanligt igen.

Förändrade öppettider för Cleveträffen 

Cleveträffen har förändrade öppettider med anledning av covid -19. Vi har öppet tisdagar och fredagar mellan klockan 10:00-14:00 då vi genomför aktiviteter utomhus.

Här hittar du vanliga frågor och svar om vård och omsorg gällande coronaviruset.

Kultur och fritid

Allmänhetens åkning stängt

Vi kommer att avvakta med starten av allmänhetens åkning i Hammarö ishall då vi inte kan säkerhetställa att restriktioner som finns gällande corona efterföljs.
Mer information om allmänhetens åkning och hur länge beslutet gäller hittar du här!

Allmänhetens bad stängt tills vidare

På grund av minskade personalresurser så begränsar vi öppettiderna på Sätterstrands badhus. Vi ställer därför in allmänhetens bad tills vidare. Simskolor och andra planerade aktiviteter kommer däremot i nuläget att vara öppet som vanligt.

Hammarö bibliotek erbjuder extra bokservice

För dig som tillhör en riskgrupp eller inte vill gå in på biblioteket så erbjuder Hammarö bibliotek en extra bokservice. Ring eller mejla dina önskemål så packar de en bokkasse som du hämtar precis innanför dörren till biblioteket. Du når biblioteket på telefon 054-51 52 00 eller biblioteket@hammaro.se.

Näringsliv och företag

Omställningscheckar - stöd till drabbade företag

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Mer information och ansökan hittar du på Region Värmlands webbplats.

Åtgärdspaket för företagare Hammarö kommun

Om du behöver hjälp med anstånd gällande fakturor från Hammarö kommun så finns det möjlighet till det genom att du tar kontakt med hos via Kontaktcenter på 054- 51 50 00 eller mejla in på ekonomi@hammaro.se i mailet är det viktigt att du anger:

Företagsuppgifter, fakturanummer och vad fakturan avser, samt kontaktuppgifter då vi vill samtala med dig innan beslut tas.

Anstånd är möjligt med upp till tre månader med start 1 april.

Stödpaket från Regeringen och företagsjour

På Verksamt.se - Värmland finns det att läsa om de olika stödpaketen som tagits fram.

Vill du prata med en rådgivare ringer du Företagsjouren på tel.010-831 90 50.

På Almis webbplats finns också information om brygglån.

Skärpta rutiner för restauranger, barer och caféer

Med anledning av coronaviruset så har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd riktat till restauranger och caféer. Föreskrifterna handlar bland annat om att livsmedelsföretagare måste se över sina rutiner så att det inte förekommer trängsel eller långa köer i eller i anslutning till verksamhetens lokaler. Stående servering vid bardiskar förbjuds. Föreskrifterna ställer också skärpta krav på hygienrutiner.

De nya föreskrifterna gäller restauranger, caféer och barer men även för skolkök och andra matserveringar. Vid frågor så kontakta miljö- och byggförvaltningen i kommunen.

Mer information om de nya reglerna hittar du här!

Arbetsgivare uppmanas identifiera samhällsviktig verksamhet

Alla arbetsgivare i Hammarö kommun har fått ett brev med information om att de ska identifiera om de bedriver samhällsviktig verksamhet. Detta för att säkerställa att den personal som berörs får kännedom om vad det innebär och att de är garanterade barnomsorg även i en situation med stängda förskolor och skolor.

Mer information om processen och ditt ansvar som arbetsgivare hittar du här!

Samtalsstöd - Äldrelinjen

För dig som är över 65 och som känner behöver prata med någon så finns Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar kl.8-19 och helger kl.10-16 och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad.

Ring på telefon 020-22 22 33.

Hammarö levererar - hemhandling till dig som är i riskgrupp eller befinner dig i karantän

Under sommaren tar Röda korset över hemhandlingen från Svenska kyrkan och  hjälper dig som är i riskgrupp och boende i Hammarö kommun med inköp av matvaror under sommaren. Mer information om hemhandling hittar du här!

Så här har butiker på ön coronasäkrat sin verksamhet

Här samliar vi information om hur lokala butiker har coronasäkrat sin verksamhet och vilka extra tjänster som finns att tillgå.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Nyheter med anledning av coronaviruset för dig som Hammaröbo

Här finns alla nyheter samlade som vi har publicerat angående coronaviruset.

Senaste nytt:

2020-09-08 "Förkylningstider inom förskola och skola - detta gäller"

2020-08-25 "Vi avvaktar med allmänhetens åkning"

2020-08-17 "Välkommen tillbaka till förskola och skola"

2020-06-09 "Sommarens högtider blir annorlunda i år"

2020-05-19 "Semestertid och förändrade leveransmöjligheter i tjänsten Hammarö levererar"

2020-05-19 "Hemtjänsten står redo när coronaviruset slår till"

2020-05-08 "Studio Corona - så här är läget just nu i Hammarö kommun"

2020-05-07 "Kotten på säkert utomhusbesök på Björkhagsgården"

2020-05-07 "Region Värmland redovisar 17 bekräftade fall av smittade i covid-19 i Hammarö"

2020-05-06 "Omställningsprocess för dig som är egen företagare"

2020-05-05 "Omställningscheckar - 15 miljoner i stöd till drabbade företag"

2020-05-04 "Tillsammans tar vi Värmland genom coronaviruset"

2020-05-03 "Uppdaterad information till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset"

2020-04-27 "Annorlunda Valborgsfirande"

2020-04-24 "Håll i och håll ut"

2020-04-16 "Arbetsgivare uppmanas identifiera samhällsviktig verksamhet"

2020-04-09 Information angående "ansökan om fortsatt förskola/fritidshem" om det skulle bli beslut om skolstängning

2020-04-03 "Hammarö levererar - utökat stöd till dig som är i riskgrupp"

2020-04-02 "Information till företagare med anledning av coronaviruset"

2020-03-27 "MSB har nu publicerat föreskrifter avseende omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet"

2020-03-26 "Skärpta rutiner för restauranger, barer och caféer"

2020-03-23 "Inställt samrådsmötet för detaljplan Högåsen, Västra Tye"

2020-03-22 "Skolverket flaggar för att de nationella proven kommer att ställas in"

2020-03-20 "Information med anledning av riksdagens nya lag för möjlighet att stänga skolor OM behov uppstår"

2020-03-20 "Coronainformation till företag"

2020-03-19 "Allmänhetens bad stängt tills vidare"

2020-03-18 "Information angående hälso- och sjukvård i samband med coronaviruset"

2020-03-18 "Träffpunkten i Lillängshamnen håller stängt tills vidare"

2020-03-17 "Fortsatt information om coronaviruset gällande förskola och skola"

2020-03-17 "Med anledning av coronaviruset öppna förskolan stängd"

2020-03-13 "Information om coronaviruset gällande förskola och skola"

2020-03-11 "Vi inför besöksförbud på våra boenden"

2020-03-06 "Ingen coronasmitta hittad hos eleven"

2020-03-05 "Elev testad för coronavirus på Hammarö"

Sidan uppdaterad: 2020-09-08