Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

7 april 2020

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som invånare.

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2020-04-07) 

Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för att upptäcka fler fall av coronasmitta i Sverige mycket hög. Risken för spridning i Sverige bedöms också som mycket hög. UD avråder just nu resa till alla länder.

Hur kan jag skydda mig mot smitta

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Här kommer allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:

Tvätta händerna ofta

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Undvik att röra ögon, näsa, mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk eller känner begynnande sjukdomssymptom. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, jobbet, i skolan och förskolan eller där du är nära andra. Stanna hemma i två dygn efter att du blivit frisk!

Undvik resor

Folkhälsomyndigheter uppmanar även till minskat resande eftersom det ökar risken för att man tar med sig smitta till andra regioner eller får med sig smitta hem.

Håll avstånd

Unvik att bli smittad och att smitta andra genom att hålla avstånd till andra du möter. Tänk särskilt på det när du rör dig i offentliga miljöer som mataffärer och annat. Tänk också på att alltid hålla avstånd om du står i kö.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Till allmänna sammankomster hör till exempel; föredrag, offentliga möten, teaterföreställningar och bio, sammankomster i kyrkor och liknande religiösa lokaler, konserter och liknande. Till offentliga tillställningar hör också kultur- och sportarrangemang, mässor och marknader.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sammankomster som inte berörs:
Skolor och arbetsplatser berörs inte. Inte heller privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Råd till dig över 70 år eller som är i en riskgrupp

Hammarö kommun uppmanar alla över 70 år eller som tillhör en riskgrupp att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att begränsa sina sociala kontakter.

Hammarö levererar - hemhandling till dig som är i riskgrupp eller befinner dig i karantän

Från och med måndag den 6 april så kan du som är i en riskgrupp eller som sitter i karantän få hjälp med hemhandling av mat. Mer information om hur du går tillväga hittar du här!

Förskola och skola

Skolan och förskolan är öppen för alla friska barn, elever och personal precis som vanligt.

Vid sjuksymptom, stanna hemma och var hemma tills 48 timmar efter tillfrisknande

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

FAQ gällande förskola och skola

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola och skola gällande coronaviruset.

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola och skola hittar du här.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Läs MSB:s förskrift och vägledning om samhällsviktig verksamhet.

Frågor om föreskriften och de allmänna råden besvaras av MSB.

Även barn med särskilda behov får barnomsorg

Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Öppna förskolan stängd 

Med anledning av coronaviruset så håller öppna förskolan stängd. Beslutet gäller från 17 mars och tills vidare.

Vård och omsorg

FAQ gällande vård och omsorg

Här hättar du vanliga frågor och svar gällande vård och omsorg.

Besöksförbud på våra boenden

Vi införde den 11 mars besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och andra känsliga grupper. Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka om besökaren inte har luftvägssymtom.

Träffpunkten i Lillängshamnen tillfälligt stängd

På grund av tillfälligt minskade personalresurser så håller Träffpunkten i Lillängshamnen stängt tills vidare. Vi återkommer när vi har öppet som vanligt igen.

Här hittar du vanliga frågor och svar om vård och omsorg gällande coronaviruset.

Näringsliv och företag

Åtgärdspaket för företagare Hammarö kommun

Om du behöver hjälp med anstånd gällande fakturor från Hammarö kommun så finns det möjlighet till det genom att du tar kontakt med hos via Kontaktcenter på 054- 51 50 00 eller mejla in på ekonomi@hammaro.se i mailet är det viktigt att du anger:

Företagsuppgifter, fakturanummer och vad fakturan avser, samt kontaktuppgifter då vi vill samtala med dig innan beslut tas.

Anstånd är möjligt med upp till tre månader med start 1 april.

Stödpaket från Regeringen och företagsjour

På Verksamt.se - Värmland finns det att läsa om de olika stödpaketen som tagits fram.

Vill du prata med en rådgivare ringer du Företagsjouren på tel.010-831 90 50.

På Almis webbplats finns också information om brygglån.

Skärpta rutiner för restauranger, barer och caféer

Med anledning av coronaviruset så har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd riktat till restauranger och caféer. Föreskrifterna handlar bland annat om att livsmedelsföretagare måste se över sina rutiner så att det inte förekommer trängsel eller långa köer i eller i anslutning till verksamhetens lokaler. Stående servering vid bardiskar förbjuds. Föreskrifterna ställer också skärpta krav på hygienrutiner.

De nya föreskrifterna gäller restauranger, caféer och barer men även för skolkök och andra matserveringar. Vid frågor så kontakta miljö- och byggförvaltningen i kommunen.

Mer information om de nya reglerna hittar du här!

Kultur och fritid

Allmänhetens bad stängt tills vidare

På grund av minskade personalresurser så begränsar vi öppettiderna på Sätterstrands badhus. Vi ställer därför in allmänhetens bad tills vidare. Simskolor och andra planerade aktiviteter kommer däremot i nuläget att vara öppet som vanligt.

Hammarö bibliotek erbjuder extra bokservice

För dig som tillhör en riskgrupp eller inte vill gå in på biblioteket så erbjuder Hammarö bibliotek en extra bokservice. Ring eller mejla dina önskemål så packar de en bokkasse som du hämtar precis innanför dörren till biblioteket. Du når biblioteket på telefon 054-51 52 00 eller biblioteket@hammaro.se.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Nyheter med anledning av coronaviruset för dig som Hammaröbo

Här finns alla nyheter samlade som vi har publicerat angående coronaviruset.

Senaste nytt:

2020-04-03 "Hammarö levererar - utökat stöd till dig som är i riskgrupp"

2020-04-02 "Information till företagare med anledning av coronaviruset"

2020-03-27 "MSB har nu publicerat föreskrifter avseende omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet"

2020-03-26 "Skärpta rutiner för restauranger, barer och caféer"

2020-03-23 "Inställt samrådsmötet för detaljplan Högåsen, Västra Tye"

2020-03-22 "Skolverket flaggar för att de nationella proven kommer att ställas in"

2020-03-20 "Information med anledning av riksdagens nya lag för möjlighet att stänga skolor OM behov uppstår"

2020-03-20 "Coronainformation till företag"

2020-03-19 "Allmänhetens bad stängt tills vidare"

2020-03-18 "Information angående hälso- och sjukvård i samband med coronaviruset"

2020-03-18 "Träffpunkten i Lillängshamnen håller stängt tills vidare"

2020-03-17 "Fortsatt information om coronaviruset gällande förskola och skola"

2020-03-17 "Med anledning av coronaviruset öppna förskolan stängd"

2020-03-13 "Information om coronaviruset gällande förskola och skola"

2020-03-11 "Vi inför besöksförbud på våra boenden"

2020-03-06 "Ingen coronasmitta hittad hos eleven"

2020-03-05 "Elev testad för coronavirus på Hammarö"

Sidan uppdaterad: 2020-04-07