Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

18 januari 2021

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som invånare.

Pratbubbla med bokstaven i inuti

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2021-01-25)

Nya rekommendationer till personer som varit i Norge

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som varit i Norge de senaste 14 dagarna, att stanna hemma i minst sju dagar, att undvika kontakt med andra och att testa sig snarast efter ankomst till Sverige. Sedan tidigare finns motsvarande rekommendationer för personer som varit Storbritannien, Sydafrika och Brasilien.

Tillfälligt inreseförbud från Norge

Regeringen har fattat beslut om inreseförbudet från Norge som gäller från måndagen den 25 januari till och med den 14 februari. Utrikesdepartementet har även fattat beslut om avrådan från icke nödvändiga resor till Norge.

Läs mer om rekommendation för inresande från riskland för virusvariant SARS-CoV-2 på Region Värmlands webbplats.

Nationella föreskrifter och allmänna råd

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Från och med 14 december är du skyldig att: 

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma och testa dig.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 här

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar. Personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt. 

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner. 
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra. 

Läs mer om de nya nationella råden som gäller från och med den 14 december på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Konsekvenser av de nationella råden för Hammarö kommun

Så här påverkas våra kommunala verksamheter

 • Aktiviteter för barn och unga födda -05 eller senare hålls öppna för inomhusaktiviteter (ex. kulturskola, öppen fritid, föreningsverksamhet etc.). För unga födda -04 och äldre så kommer våra inomhusanläggningar däremot fortsatt att vara stängda men träning utomhus med de restriktioner som Folkhälsomyndigheten gav innan jul är fortsatt möjlig.
 • Distansundervisning för gymnasieelever förlängs men justeras till en blandning av fjärr/distans- och närundervisning till och med den 1 april.
 • Fritidsgården håller öppet verksamheten på nätet och erbjuder vissa utomhusaktiviteter och fältvandring. Det är ingen verksamhet i lokalerna fram till 7 februari. 
 • Kulturskolans gruppverksamhet hålls pausad eller sker på distans. Individuella lektioner öppnar däremot åter upp i kulturskolans lokaler. 
 • Hammarö bibliotek öppnar åter upp för bokade besök. Vill du låna böcker så kan du ringa till biblioteket på telefon 054-51 52 00 och boka en tid för att komma och låna.
 • Från och med 21/12 gäller även ändrade rutiner för besök i kommunhuset och till vårt Kontaktcenter för externa besökare. Du som anställd behöver använda annan ingång till huset och använda blipp för att komma in. Du når vårt kontaktcenter på 054- 51 50 00. Handlingar kan lämnas i brevinkastet i anslutning till entrén.
 • Obligatoriskt för besökare på äldreboende att bära munskydd och skyddsvisir.
 • Öppna förskolan håller stängt.
 • Träffpunkten på Hamnvägen hålls öppen för de boende men stängs för externa bokningar. Eventuell underhållning ställs tillfälligt in.
 • Företagsbesök flyttas fram eller hålls digitalt.
 • Förskolan fortsätter som tidigare med anpassningar vid hämtning/lämning för att minimera kontakt. Information lämnas från enheten till de som berörs.
 • Grundskolan fortsätter hålla sina lokaler stängda för utomstående (gäller även föräldrar)
 • Utvecklingssamtal i grundskolan fortsätter att hållas digitialt via länk.
 • Inga privata bokningar av kommunens lokaler, så som exempelvis sockenstugan och våra gymnastikhallar, som bokas för kalas och andra tillställningar kommer att tillåtas.

Beslutet "Konsekvenser av de nationella råden för Hammarö kommun" gäller från och med 24 januari till och med den 7 februari 2021 om inget annat anges, men kan förlängas. Beslut tas i tvåveckors intervaller.

Nedan, under "Kämpa på Hammarö! Nu hjälps vi åt att bromsa smittan", ser du de åtgärder som kommunen har vidtagit tidigare för att begränsa smittspridningen.

Kämpa på Hammarö! Nu hjälps vi åt att bromsa smittan!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Vardagen fortsätter i en annorlunda tid. Var rädd om dig själv och andra och fortsätt göra det du kan för att bromsa smittan. 

Allmänna råd

 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Undvik resor.
 • Håll kontakten med äldre 70+ men besök dem inte.
 • Undvik stora folksamlingar så som fester, kalas, begravningar, dop eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på bussen, i gymmet, i badhus och på idrottsplatser.

Information about coronavirus/covid 19 in other languages

Here you will find information about the new coronavirus in different languages.

Did you also know that www.hammaro.se can be translated? You'll find the tool for this in the top right corner of the page.

Testa dig vid symptom

Från och med den 7 juli erbjuder Region Värmland egenprovtagning för alla med symptom. Du som misstänker att du har covid-19-infektion har möjlighet att beställa egenprovtagning via 1177.

Mer information om hur du beställer eller bokar provtagning och hur det går till hittar du på Region Värmlands sidor på 1177.

Samtalsstöd - Äldrelinjen

För dig som är över 65 och som känner behöver prata med någon så finns Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar kl.8-19 och helger kl.10-16 och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad.

Ring på telefon 020-22 22 33.


Information om covid-19 utifrån område 

Nyheter om covid-19

Sidan uppdaterad: 2021-01-27