Information till dig som Hammaröbo med anledning av coronaviruset

9 juni 2020

Hammarö kommun följer utvecklingen av coronaviruset tillsammans med berörda myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här finns samlad information till dig som invånare.

Denna sida med information uppdateras kontinuerligt.
(Senast uppdaterad 2020-07-07)

Från och med tisdag 7/7 kan fler personer testa om de har en pågående covid-19-infektion

Sedan några veckor tillbaka kan personer med symtom på covid-19 och som jobbar inom samhällsviktig verksamhet boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Från och med tisdagen kommer den möjligheten också att gälla allmänheten.

Det här gäller:

 • Personer som är 16 år eller äldre och som har symtom på covid-19 kan boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se.
 • Personer som är folkbokförda i Värmland loggar in på och bokar via webbplatsen 1177.se. Personer som inte är folkbokförda här, men som just nu vistas i Värmland, har också möjlighet att boka egenprovtagning, men då behöver de först höra av sig till egenprovtagningcovid19@regionvarmland.se.
 • Möjligheten att boka egenprovtagning för covid-19 öppnar klockan 10.00 tisdagen den 7 juli.
 • Egenprovtagningen är enbart aktuell under pågående infektion och du får inte ha haft symtom i mer än sju dagar. Har du tidigare haft symtom eller har haft symtom i mer än sju dagar är det ingen idé att göra testet.
 • Syftet med provtagningen är att se om du har en pågående infektion eller om du kan återgå till jobbet igen utan risk för att smitta andra.
 • Egenprovtagningen för covid-19 visar inte om du har haft covid-19 tidigare. För att se om du har haft covid-19 och utvecklat antikroppar ska du istället ta ett antikroppstest. Under sommaren erbjuder vi personal inom vård- och omsorg i region och kommun att testa om de har antikroppar. Först i höst kan det bli aktuellt att erbjuda även andra att testa sig. Mer information kommer.
 • Du bokar egenprovtagning på webbplatsen 1177.se och hämtar sedan ut ditt provtagningskit på en provtagningsstation eller via ombud på ett apotek. Har du inte möjlighet att hämta provtagningskitet eller få det levererat via ombud kan du få det levererat hem. På webbplatsen 1177.se finns mer information.
 • För att se resultatet från provtagningen loggar du in på webbplatsen 1177.se. Är provsvaret positivt, det vill säga om det visar att du har covid-19 just nu, får du mer information om vad som gäller och hur du ska göra.     

 

Håll i och håll ut, det är inte över än

Coronaviruset har pågått under en längre tid nu men än är det inte över. Det är därför viktigt att vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer.

Det viktigaste för att motverka spridningen av covid-19 är att hålla avstånd, tvätta händerna och ta personligt ansvar.

Allmänna råd - så skyddar du dig själv och andra mot smitta

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar.

Här följer myndigheternas råd:

 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Undvik resor.
 • Håll kontakten med äldre 70+ men besök dem inte.
 • Undvik stora folksamlingar så som fester, kalas, begravningar, dop eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på bussen, i gymmet, i badhus och på idrottsplatser.

Information about coronavirus/covid 19 in other languages

Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages

The Public Health Agency of Sweden: About covid-19 in other languages

Information on the coronavirus at krisinformation.se

Corona – Other languages, 1177 website 

Information from informationsverige.se, including films in different languages about how to protect yourself from the Corona virus.

Did you also know that www.hammaro.se can be translated? You'll find the tool for this in the top right corner of the page.

Information in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya via telephone from Region Värmland

Region Värmland's phone number for general questions about the new corona virus in different languages.
Open on weekdays between 10am and 12pm.
We can answer questions in Arabic, Dari, Somali and Tigrinya.
Call 010-831 80 10.

Samtalsstöd - Äldrelinjen

För dig som är över 65 och som känner behöver prata med någon så finns Äldrelinjen. Äldrelinjen är öppen vardagar kl.8-19 och helger kl.10-16 och är bemannad av utbildade volontärer. Samtalet kostar dig en markering, Mind står för resterande samtalskostnad.

Ring på telefon 020-22 22 33.

Hammarö levererar - hemhandling till dig som är i riskgrupp eller befinner dig i karantän

Under sommaren tar Röda korset över hemhandlingen från Svenska kyrkan och  hjälper dig som är i riskgrupp och boende i Hammarö kommun med inköp av matvaror under sommaren. Mer information om hemhandling hittar du här!

Så här har butiker på ön coronasäkrat sin verksamhet

Här samliar vi information om hur lokala butiker har coronasäkrat sin verksamhet och vilka extra tjänster som finns att tillgå.

Förbud mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 deltagare

Regeringen har beslutat om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

De sammankomster som redan fått tillstånd från polisen får genomföras men med max 50 deltagare. Bryter man mot förbudet kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förskola och skola

Skolan och förskolan är öppen för alla friska barn, elever och personal precis som vanligt.

Vid sjuksymptom, stanna hemma och var hemma tills 48 timmar efter tillfrisknande

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Stanna hemma med ditt barn om det känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjukt, med symtom som snuva, hosta eller feber. Detta gäller även vid lindriga symtom. Vänta minst två dygn efter att barnet blivit friskt innan det går tillbaka till förskola eller skola.

FAQ gällande förskola och skola

Här hittar du vanliga frågor och svar om förskola och skola gällande coronaviruset.

Vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet har rätt till barnomsorg

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut om en föreskrift som förtydligar vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga och vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning.

Det är din arbetsgivare som ska göra en bedömning om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det. Information om hur du ska gå tillväga för att anmäla behov av barnomsorg kommer först om regeringen fattar ett sådant beslut. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Även barn med särskilda behov får barnomsorg
Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett.

Mer information om hur det går till om det skulle bli aktuellt i vår kommun hittar du här!

Öppna förskolan stängd 

Med anledning av coronaviruset så håller öppna förskolan stängd. Beslutet gäller från 17 mars och tills vidare.

Vård och omsorg

Vi följer noga hygienrutiner och har tillgång till extra skyddsutrustning

Vi följer myndigheternas rekommendationer och arbetar utifrån det. Personalen är bland annat extra noga med handhygien och stannar hemma om de känner symptom.

Förutom den vanliga utrustningen så jobbar vi alltid i visir vid möte med andra människor på avstånd närmare än två meter och har tillgång till munskydd om det skulle behövas, vid möte av brukare med luftvägssymptom.

Tillgång till surfplattor på alla avdelningar på våra boenden

På våra äldreboenden finns tillgång till surfplattor utrustade med facetime och skype för anhöriga som vill kunna ha videosamtal med sina närstående. Kontakta personalen på din avdelning för vidare instruktoner.

FAQ gällande vård och omsorg

Här hättar du vanliga frågor och svar gällande vård och omsorg.

Besöksförbud på våra boenden

Vi införde den 11 mars besöksförbud på våra äldreboenden och gruppboenden inom LSS på grund av det rådande läget med coronaviruset. Detta för att skydda våra äldre och andra känsliga grupper. Undantag kan göras för anhöriga till kritiskt sjuka om besökaren inte har luftvägssymtom.

Träffpunkten i Lillängshamnen tillfälligt stängd

På grund av tillfälligt minskade personalresurser så håller Träffpunkten i Lillängshamnen stängt tills vidare. Vi återkommer när vi har öppet som vanligt igen.

Förändrade öppettider för Cleveträffen 

Cleveträffen har förändrade öppettider med anledning av covid -19. Vi har öppet tisdagar och fredagar mellan klockan 10:00-14:00 då vi genomför aktiviteter utomhus.

Här hittar du vanliga frågor och svar om vård och omsorg gällande coronaviruset.

Näringsliv och företag

Omställningscheckar - stöd till drabbade företag

Många företag kämpar med effekterna av coronapandemin. Därför har Region Värmland infört en tillfällig stödform, så kallade omställningscheckar. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Mer information och ansökan hittar du på Region Värmlands webbplats.

Åtgärdspaket för företagare Hammarö kommun

Om du behöver hjälp med anstånd gällande fakturor från Hammarö kommun så finns det möjlighet till det genom att du tar kontakt med hos via Kontaktcenter på 054- 51 50 00 eller mejla in på ekonomi@hammaro.se i mailet är det viktigt att du anger:

Företagsuppgifter, fakturanummer och vad fakturan avser, samt kontaktuppgifter då vi vill samtala med dig innan beslut tas.

Anstånd är möjligt med upp till tre månader med start 1 april.

Stödpaket från Regeringen och företagsjour

På Verksamt.se - Värmland finns det att läsa om de olika stödpaketen som tagits fram.

Vill du prata med en rådgivare ringer du Företagsjouren på tel.010-831 90 50.

På Almis webbplats finns också information om brygglån.

Skärpta rutiner för restauranger, barer och caféer

Med anledning av coronaviruset så har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd riktat till restauranger och caféer. Föreskrifterna handlar bland annat om att livsmedelsföretagare måste se över sina rutiner så att det inte förekommer trängsel eller långa köer i eller i anslutning till verksamhetens lokaler. Stående servering vid bardiskar förbjuds. Föreskrifterna ställer också skärpta krav på hygienrutiner.

De nya föreskrifterna gäller restauranger, caféer och barer men även för skolkök och andra matserveringar. Vid frågor så kontakta miljö- och byggförvaltningen i kommunen.

Mer information om de nya reglerna hittar du här!

Arbetsgivare uppmanas identifiera samhällsviktig verksamhet

Alla arbetsgivare i Hammarö kommun har fått ett brev med information om att de ska identifiera om de bedriver samhällsviktig verksamhet. Detta för att säkerställa att den personal som berörs får kännedom om vad det innebär och att de är garanterade barnomsorg även i en situation med stängda förskolor och skolor.

Mer information om processen och ditt ansvar som arbetsgivare hittar du här!

Kultur och fritid

Allmänhetens bad stängt tills vidare

På grund av minskade personalresurser så begränsar vi öppettiderna på Sätterstrands badhus. Vi ställer därför in allmänhetens bad tills vidare. Simskolor och andra planerade aktiviteter kommer däremot i nuläget att vara öppet som vanligt.

Hammarö bibliotek erbjuder extra bokservice

För dig som tillhör en riskgrupp eller inte vill gå in på biblioteket så erbjuder Hammarö bibliotek en extra bokservice. Ring eller mejla dina önskemål så packar de en bokkasse som du hämtar precis innanför dörren till biblioteket. Du når biblioteket på telefon 054-51 52 00 eller biblioteket@hammaro.se.

Tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Nyheter med anledning av coronaviruset för dig som Hammaröbo

Här finns alla nyheter samlade som vi har publicerat angående coronaviruset.

Senaste nytt:

2020-06-09 "Sommarens högtider blir annorlunda i år"

2020-05-19 "Semestertid och förändrade leveransmöjligheter i tjänsten Hammarö levererar"

2020-05-19 "Hemtjänsten står redo när coronaviruset slår till"

2020-05-08 "Studio Corona - så här är läget just nu i Hammarö kommun"

2020-05-07 "Kotten på säkert utomhusbesök på Björkhagsgården"

2020-05-07 "Region Värmland redovisar 17 bekräftade fall av smittade i covid-19 i Hammarö"

2020-05-06 "Omställningsprocess för dig som är egen företagare"

2020-05-05 "Omställningscheckar - 15 miljoner i stöd till drabbade företag"

2020-05-04 "Tillsammans tar vi Värmland genom coronaviruset"

2020-05-03 "Uppdaterad information till vårdnadshavare med anledning av coronaviruset"

2020-04-27 "Annorlunda Valborgsfirande"

2020-04-24 "Håll i och håll ut"

2020-04-16 "Arbetsgivare uppmanas identifiera samhällsviktig verksamhet"

2020-04-09 Information angående "ansökan om fortsatt förskola/fritidshem" om det skulle bli beslut om skolstängning

2020-04-03 "Hammarö levererar - utökat stöd till dig som är i riskgrupp"

2020-04-02 "Information till företagare med anledning av coronaviruset"

2020-03-27 "MSB har nu publicerat föreskrifter avseende omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet"

2020-03-26 "Skärpta rutiner för restauranger, barer och caféer"

2020-03-23 "Inställt samrådsmötet för detaljplan Högåsen, Västra Tye"

2020-03-22 "Skolverket flaggar för att de nationella proven kommer att ställas in"

2020-03-20 "Information med anledning av riksdagens nya lag för möjlighet att stänga skolor OM behov uppstår"

2020-03-20 "Coronainformation till företag"

2020-03-19 "Allmänhetens bad stängt tills vidare"

2020-03-18 "Information angående hälso- och sjukvård i samband med coronaviruset"

2020-03-18 "Träffpunkten i Lillängshamnen håller stängt tills vidare"

2020-03-17 "Fortsatt information om coronaviruset gällande förskola och skola"

2020-03-17 "Med anledning av coronaviruset öppna förskolan stängd"

2020-03-13 "Information om coronaviruset gällande förskola och skola"

2020-03-11 "Vi inför besöksförbud på våra boenden"

2020-03-06 "Ingen coronasmitta hittad hos eleven"

2020-03-05 "Elev testad för coronavirus på Hammarö"

Sidan uppdaterad: 2020-07-07