Information om coronaviruset gällande förskola och skola

13 mars 2020

Just nu möter vi många frågor angående coronaviruset, särskilt inom förskola och skola.

Barn äter korv med bröd

Senast uppdaterad 2020-03-16

Hammarö kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer gällande coronaviruset.

Friska barn, elever och personal kan gå i förskolan/skolan

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller personal ska stanna hemma från skolan oavsett om man rest eller inte.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

Hittills inga kända fall av coronavirus på förskola eller skola i Hammarö

Några har testats men hittills så har ingen varken medarbetare, barn eller elev testats och visat sig ha viruset.

Var noga med handhygien för att undvika smitta

Smittan sprids genom så kallad droppsmitta, det vill säga genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Tänk därför på att tvätta händerna ofta och att alltid hosta och nysa i armvecket.

Vanliga frågor

Kommer skolorna att stänga?

Regeringeringens rekommendation är att det i dagsläget inte gynnar hindrandet av smittspridning att stänga alla skolor.
Vi i Hammarö kommun ser i dagsläget inget behov av det. Vi följer dock utvecklingen varje dag. Om läget förändras så återkommer vi om det.

Jag är förkyld ska jag/mitt barn ändå gå till förskolan/skolan?

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. 

Mer information om Folkhälsomyndighetens rekommendationer till förskola och skola hittar du här.

Kan barn som går 15 timmar gå till förskolan?

Ja. I dagsläget ser vi ingen anledning till att de inte skulle kunna det så länge som de är friska. Om läget förändras så återkommer vi om det.

Mer information om Hammarö kommuns arbete med anledning av coronaviruset här!

Sidan uppdaterad: 2020-03-16