Information angående ”ansökan om fortsatt förskola/fritidshem” om det skulle bli beslut om skolstängning

9 april 2020

För att hindra smittspridning av virussjukdomen Covid-19 kan regeringen eller huvudman fatta beslut om att stänga skola, förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas barnomsorg om ett sådant beslut fattas. Med anledning av detta så har Hammarö kommun påbörjat processen av detta arbete ifall att vi skulle behöva stänga verksamhet på sikt.

Mostphotos_1707625-Barn och mamma leker med fingerdockor

Om det skulle bli en skolstängning så ser processen ut följande (i korthet):

  1. Kommunen informerar företag att identifiera samhällsviktig verksamhet.
  2. Företag identifierar samhällsviktig verksamhet och vilka medarbetare som berörs samt informerar dem om att söka omsorg hos kommunen om det skulle bli en skolstängning.
  3. Kommunen informerar efter ett regeringsbeslut om skolstängning ska ske. Hammarö kommun kommer då att informera om detta på vår webbplats hammaro.se där det också kommer vara möjligt för vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att ansöka om fortsatt omsorg i förskola/fritidshem.
  4. Vårdnadshavaren ansöker om plats via blankett eller e-tjänst om omsorg inte kan tillgodoses på annat sätt.
  5. Kommunen besvarar ansökan och meddelar vårdnadshavaren om beslutet.

 

För att ha rätt till fortsatt omsorg i förskola/fritidshem krävs

  • Att arbetsgivaren utpekat vårdnadshavaren att ha en samhällsviktig roll och också kan styrka det om kommunen skulle fråga efter det.
  • Att båda vårdnadshavarna deltar i samhällsviktiga verksamheter. I annat fall så förväntas den som inte gör det att sköta omsorgen hemma.
  • Att det finns andra särskilda skäl för det (ex. barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl).

 

Mer information finns att läsa på msb.se/samhallsviktigverksamhet Där finns också information om vilken typ av verksamhet som klassas som samhällsviktig.

Här är vi i processen just nu

Hammarö kommun har tisdagen den 7 april skickat ut ett brev till alla företag i kommunen med uppdrag att identifiera om man bedriver samhällsviktig verksamhet. Informationen är säkerhetsklassad och kommer inte att samlas in digitalt. Företagens uppgift är förutom att identifiera sin samhällsviktiga verksamhet också att meddela de vårdnadshavare som berörs och som alltså har rätt till att ansöka om fortsatt omsorg, om ett beslut om skolstängning skulle komma.

Det finns ingenting som tyder på att ett sådant här beslut kommer att komma, men det är viktigt att påbörja processen så att vi står förberedda om det skulle ske. Vid ett sådant beslut så kommer vidare information att publiceras på kommunens webbplats hammaro.se.

Det kommer inte att vara möjligt att anmäla behov av fortsatt omsorg i förskola/fritidshem innan ett beslut om skolstängning är fattat.

Sidan uppdaterad: 2020-04-09