Information med anledning av riksdagens nya lag för möjlighet att stänga skolor OM behov uppstår

20 mars 2020

För att vara redo OM smittläget skulle bli värre beslutade igår riksdagen om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser.

Skola, elever i lågstadieklass

Den nya lagen ger regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå. I det fallet gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Beslutet börjar gälla från och med lördag och möjliggör en eventuell stängning på måndag. Idag finns det dock inget som tyder på att en stängning skulle bli av. Regeringen och Folkhälsomyndigheten gör fortsatt bedömningen att en stängning av dessa verksamheter i nuläget inte är en effektiv åtgärd för att minska takten på smittspridningen. Med denna lag skapas handlingsutrymme och beredskap om läget skulle förändras.

Inom förvaltningen arbetar vi också för att stå rustade och redo om läget skulle förändras och ett sådant beslut skulle fattas. Vi arbetar bl.a med handlingsplaner och bemanningsplaner och har en god dialog med fackliga representanter kring detta.

Sidan uppdaterad: 2020-03-20