Hammarö kommun plockar bort hundlatriner

5 februari 2020

Från och med den 10 februari så plockar Hammarö kommun bort hundlatriner och påsar som en besparingsåtgärd. Istället så hänvisas hundägare till att använda kommunens vanliga sopkärl som finns på lekplatser, i centrum och i Lillängshamnen eller ta med sig hem och slänga ihop med sina vanliga hushållssopor.

Hundlatrin
Hundlatriner som denna plockas bort.

- Vi förstår att det kommer innebära en stor förändring för alla hundägare. Det är ett politiskt beslut som har att göra med det ekonomiska läget som vi har i kommunen med besparingar till följd. Det kostar pengar. Pengar som vi i dagsläget inte har, säger Lars Elfstrand, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

Kommuner har ingen skyldighet att ta reda på hundbajs. Det går precis lika bra att slänga det i egna sopkärl hemma. Det finns inget som säger att det ska slängas på ett särskilt sätt.

- Samma ansvar gäller. Nämligen att det är hundägarna som ansvarar för att hundbajset tas om hand. Skillnaden kommer att bli att alla inte kan slänga påsen direkt på promenaden, säger Lars vidare.

Genom beslutet så beräknar Hammarö kommun att spara cirka 200 000 kronor per år, främst i minskad arbetskostnad.


Sopkärl som dessa kommer att finnas kvar på lekplatser, i Lillängshamnen och i centrum.

Sidan uppdaterad: 2020-02-06