Höjning av VA-taxan

1 april 2021

På Hammarö höjs vatten- och avloppstaxans brukaravgifter med 5 procent från och med 1 april 2021. Serviceförvaltningen har i uppdrag att trygga och säkra den snabbt växande Hammarös dricksvatten- och avloppsanläggning. Det innebär kostnader för förstärkt underhåll och utbyggnad av anläggningar och ledningsnät. För att nå detta behöver intäkterna, genom brukaravgifterna, utvecklas i takt med kostnaderna. Anläggningsavgifterna höjs samtidigt med 1 procent.

Droppar ur en vattenkran

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

För en genomsnittlig villa, så kallad typhus A, blir ökningen 398 kronor per år. Det motsvarar en kostnadsökning på ungefär 33 kronor per månad. För ett genomsnittligt hyreshus, så kallad typhus B, blir kostnadsökningen 4 845 kronor per år, vilket blir 27 kronor per månad och lägenhet.

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas anläggningsavgift. Det kan även tillkomma en anläggningskostnad vid om- eller tillbyggnad på en fastighet. Beslut har fattats att anläggningsavgifterna ska höjas med 1 procent. För typhus A till 253 980 kronor och för typhus B till 635 953 kronor. Alla priser är inklusive moms.

VA-taxan är beslutad av kommunfullmäktige den 29 mars 2021 och gäller för Hammarö från och med den 1 april 2021. 

 

Sidan uppdaterad: 2021-04-01