Höjning av VA-taxan

25 mars 2020

På Hammarö höjs vatten- och avloppstaxan med 3 procent från och med 1 april 2020. Serviceförvaltningen har i uppdrag att trygga och säkra den snabbt växande Hammarös dricksvatten- och avloppsanläggning. Det innebär kostnader för förstärkt underhåll och utbyggnad av anläggningar och ledningsnät. För att nå detta behöver intäkterna, genom brukaravgifterna, utvecklas i takt med kostnaderna.

Droppar ur en vattenkran

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från gator och fastigheter. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

För en genomsnittlig villa, så kallad typhus A, blir ökningen 232 kronor per år. Det motsvarar en kostnadsökning på ungefär 20 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet, i så kallad typhus B, blir kostnadsökningen 188 kronor per år, vilket blir 16 kronor per månad och lägenhet.

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift. Beslut har fattats att den ska höjas för att bibehålla full kostnadstäckningsgrad. Anläggningsavgifterna höjs därmed med cirka 4,4 procent för typhus A till 251 470 kronor och för typhus B till 629 663 kronor.
VA-taxan gäller för Hammarö från och med den 1 april 2020. Alla priser är inklusive moms.

 

Sidan uppdaterad: 2020-03-26