Hemtjänsten står redo när coronaviruset slår till

13 maj 2020

Till skillnad från den oro som målas upp i media så finns här en stor respekt men också ett stort lugn inför den utmaning som vi är i. "Tillsammans är vi bättre och tillsammans kommer vi att lösa det här" säger Frida Jörnevik, enhetschef på Hammarö kommuns hemtjänst.

Sofie Kullander, undersköterska iklädd skyddsutrustning tillsammans med Ida Hag, samordnare och Frida Jörnevik, enhetschef inom hemtjänsten.
Sofie Kullander iklädd skyddsutrustning tillsammans med Ida Hag, samordnare och Frida Jörnevik, enhetschef inom hemtjänsten.

Coronaviruset har pågått under en längre tid. På Hammarö så har Region Värmland konstaterat 17 fall. Hur många som faktiskt har haft smittan är det dock ingen som vet eftersom det hittills är ett fåtal som haft möjlighet att testa sig. Inom kommunens verksamhet finns ännu ingen bekräftad smitta vare sig hos personal eller brukare.

- Inom hemtjänsten så har vi en hög kontinuitet, vilket innebär att vi jobbar för att samma brukare ska få besök av samma vårdpersonal i så stor utsträckning som möjligt. Det tror vi har varit en framgångsfaktor. Utöver det så följer vi myndigheternas rekommendationer. Från och med förra veckan så jobbar all personal med visir i kontakt med alla inom ett avstånd på två meter, säger Ida Hag, samordnare.

Hur märker ni av skillnaden i ert jobb nu mot förut?
- Rent arbetsmässigt så är det inte några större förändringar förutom att vi alltid jobbar med visir. Sen så känner vi av en ökad oro, främst hos anhöriga. Inom personalgruppen så är det lugnare och vi känner att vi är väl rustade, vi har rutiner, vi har skyddsutrustning och vi hjälps åt, berättar Sofie Kullander, undersköterska.

Vad har ni gjort för att förbereda er om vi får en stor personalfrånvaro?
- Vi har redan nu haft introduktion för sommarvikarierna och de allra flesta står redo redan nu att rycka in om det skulle behövas. Det har aldrig tidigare varit så många som har sökt och visat intresse för att jobba hos oss som nu. Vi känner oss verkligen stärkta av all vilja att hjälpa till. Arbetet med coronaviruset har också stärkt oss som grupp och vi har kommit varandra närmare, berättar Frida Jörnevik, enhetschef.

Vad har ni gjort för att minska oron och ensamheten hos våra äldre? 
- Just nu så har vi utökat tiden för social aktivering. Det finns brukare som inte alls träffar varken anhöriga eller andra kontakter just. När vi väl är där så ser vi till att vi har extra tid för dem om de vill ha någon att prata med eller komma ut en sväng eller så. Sen kan det finnas dem som inte alls vill ha besök och då ersätter vi dem med tillsynsbesök via kamera eller telefonsamtal istället om det är möjligt, berättar Ida Hag, samordnare.

Hur ser ni på er egen risk att bli smittade?
- Jag känner mig mer trygg på jobbet för här har jag ju skyddsutrustning. Då känner jag mer oro för att bli smittad hemma och man är och handlar eller så, säger Sofie Kullander, undersköterska. Däremot så är det viktigt att vi alla hjälps åt för att vi ska ta oss igenom detta så bra som möjligt. Vi möter ofta anhöriga som besöker våra brukare trots rekommendationerna om att inte göra det. Det är viktigt att vi alla fortsätter följa de råd som finns så tar vi oss förbi detta gemensamt.

Sidan uppdaterad: 2020-05-13