Hammarö har störst andel utbildade förskollärare i Sverige

12 april 2019

Enligt Skolverkets undersökning är Hammarö kommun den kommun i Sverige som har störst andel utbildade förskollärare i våra förskolor. 77 procent har en examen, jämfört med rikssnittet på 40 procent. Vi är stolta över kommunens duktiga förskollärare som skapar förutsättningar för att utveckling och lärande sker efter barnets behov under hela förskoletiden.

-  Genom att ge utrymme för att kunna utbyta erfarenheter, analyser och reflektera tillsammans skapas förutsättningar för det kollegiala lärandet, berättar Björn Svantesson, chef för bildningsförvaltningen. Våra förskollärare i Hammarö kommun har ett tydligt barnfokus och vill utveckla verksamheten och sig själva. Det är våra medarbetare som skriver berättelsen tillsammans med våra barn, och de gör det väldigt bra!

Statistiska centralbyrån (SCB) samlar på uppdrag från Skolverket årligen in uppgifter om förskolan den vecka då den 15 oktober infaller. Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014 i Sverige. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen jämfört med Hammarö kommuns anställda där 77 procent har en examen.
Klicka här för att läsa mer om undersökningen kring andelen utbildade förskolelärare i Sverige.

-   Vi är stolta över att kunna erbjuda våra barn på Hammarö en utvecklande pedagogisk miljö, berättar Jens Meyer, ordförande bildningsnämnden. Detta hade inte varit möjligt om vi inte hade haft så entusiastisk och kompetent personal i Hammarö kommun. Vårt mål är att kunna bibehålla både kvalité och resurser för att utveckla våra verksamheter.

Klicka här för att läsa mer om förskolorna i Hammarö kommun.

Sidan uppdaterad: 2019-04-12 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar