Hammarö fortsätter vara Sveriges tryggaste kommun att leva och bo i

11 februari 2021

Idag släppte Sveriges kommuner och regioner (SKR) åter sin årliga rapport över vilka kommuner som är de tryggaste i landet. Rapporten visar att Hammarö behåller sin placering från förra året och fortsätter att vara Sveriges tryggaste kommun att leva och bo i.

Två barn står på en klippa och håller varandra i handen och pekar ut mot vattnet

- Det känns glädjande att vi fortsätter vara Sveriges tryggaste kommun. Vi arbetar förebyggande och aktivt i många led för att lyfta trygghetsfrågor. Det finns ett stort engagemang både från kommunen och medborgare, säger Solweig Gard, ordförande i kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar för trettonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. De områden som kartläggs är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott samt upplevd oro och otrygghet.

Klicka här för att ta del av SKR:s undersökning.

Så här jobbar kommunen med trygghetsfrågor

Hammarö kommun arbetar tillsammans med räddningstjänst, polis, kommunväktare och det kommunala bostadsbolaget för en trygg och säker kommun att vistas och bo i. Den nystartade föreningen Trygghetsvandrarna är ett fantastiskt resultat av att även medborgarna vill vara med i arbetet.

Under det gångna året har Ungdomsenheten arbetat hårt för att fortsätt kunna bedriva sin verksamhet trotts pandemin och är som ett exempel en av de första kommuner i Värmland som öppnat upp en digital fritidsgård, en alternativ mötesplats.

Hammarö kommuns nytillsatta kommunpolis Anders von Wachenfeldt kommenterar första platsen genom att beskriva hans upplevelse av klimatet på Hammarö.

- Något som jag har förstått under min första tid som kommunpolis på Hammarö är att det finns ett väldigt engagemang för trygghetsfrågor, både hos kommunen och privatpersoner. Självklart hjälper detta till och bidrar till att vi blir starka tillsammans, säger Anders.


Foto: Håkan Gustafson, Koi Produktionsbyrå

Sidan uppdaterad: 2021-02-12