Hammarö är Sveriges bästa e-hälsokommun

21 maj 2019

Vi är stolta över att kunna berätta att Hammarö kommun är Sveriges bästa e-Hälsokommun 2019. På plats på mässan Vitalis i Göteborg för att ta emot utmärkelsen fanns representanter från socialförvaltningen och socialnämnden. Nu kommer vi njuta av segern och vi ser fram emot att fortsätta införandet av vår medborgarsida och att få berätta mer om vårt goda arbete runt om i Sverige.

-  Vi anammar de fina orden från motiveringen som vårt nya motto; "att jobba digitalt är normalt!", säger Annika Lückner, tillförordnad socialchef. 
 
-  Det är oerhört viktigt att jobba digitalt för att fortsätta frigöra resurser och få mer tid till att jobba med våra brukare, säger Margareta Ivarsson, socialnämndens ordförande. 
 

Motivering till utmärkelsen
Med ett imponerande, målinriktat och sällsynt kraftfullt arbete har man på kort tid flyttat fram positionerna och lagt grunden för en långsiktigt hållbar utveckling.

En kommun som med modiga politiker, klok ledning och engagerade medarbetare visar att digitalisering inte främst handlar om teknik, utan om snabb förändring av beteenden och arbetssätt, till nytta för invånare och medarbetare. En kommun som inte hör till de största men som med stor kunskap, kraft och känsla skapat en välfärd i framkant där digitalt är normalt – för alla.

En kommun som samskapat, byggt allianser och inspirerats av de bästa internationella förebilderna och som nu kommer att få Sveriges blickar på sig. För ett inspirerande, modigt och inkluderande arbete med invånare i första rummet – priset till Sveriges ehälsokommun 2019 går till Hammarö kommun.


År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet. Med anledning av detta har SKL och regeringen tillsammans med ett antal samarbetspartners inrättat priset årets e-hälsokommun där vinnarna presenteras på nordens ledande mässa för e-hälsa, Vitalis. Där möts aktörer från kommuner, regioner, myndigheter, företag och akademi för att diskutera framtidens utmaningar och lösningar inom vård och omsorg.

Sidan uppdaterad: 2019-05-21 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar