Information angående hälso- och sjukvård i samband med coronaviruset

18 mars 2020

Med anledning att vi blir uppringda av medborgare i det egna hemmet som vill ha hemsjukvård istället för att åka på sina planerade besök på Vårdcentralen i Skoghall så vill vi förtydliga vad vårt uppdrag är.

Vårdpersonal kollar blodtryck på patient

Kommunen ansvarar för hemsjukvård i ordinärt boende

För att vara berättigad till detta har man ett sjukdomstillstånd eller ett funktionshinder som motiverar att sjukvården ges i hemmet. Kommunens ansvar omfattar inte personer som själva eller med hjälp av annan person kan ta sig till vårdcentralen eller annan vårdgivare för att få sina behov tillgodosedda.

Kommunen bedriver ingen akutsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård utför inga akuta insatser över denna vårdnivå i hemmet. Hembesök av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut kostar cirka 210 kronor per besök.

Information från Vårdcentralen i Skoghall

Inga patienter med luftvägssymtom blir i dagsläget insläppta på Vårdcentralen, utan man får en individuell bedömning innan man får tillträde till byggnaden. Patienter med luftvägssymtom får bokade besök på annan mottagning. Är du osäker ring innan ditt besök.

Sidan uppdaterad: 2020-03-18