Rörelseglädje på Idrottens dag

25 september 2020

Idag har alla Lillängsskolans elever haft rörelseglädje och lek på schemat då skolan deltagit i Idrottens dag, ett initiativ från Riksidrottsförbundet. Målet med årets arrangemang har varit att så många barn som möjligt, under samma dag, ska ha deltagit i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Barn på skolgård gör en rörelselek.
Therese Lückner med elever i årskurs 3 på Lillängsskolan.

Idrottens dag i skolan

Målet med Idrottens dag i skolan är att fler barn ska kunna och vilja idrotta hela livet. Det ska vara en kul dag med aktiviteter för att bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. I år har det varit fokus på de minst aktiva barnen och att inspirera till rörelse och lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan.

Rörelseglädje och lek

På Lillängsskolan planerades det in att skolbarnen under två timmar skulle få prova på åtta olika rörelsestationer ute på skolgården och vara uppdelade klassvis.
-Tanken är att barnen ska känna rörelseglädje utan krav på prestation och tävlan, menar Therese Lückner, klasslärare i åk 3 och också den som varit med och planerat dagen.

Therese menar vidare att barn i dag rör sig för lite och att det är oroande. Därför är det vikigt att skolan är med och främjar arbetet med hälsa och välmående bland barnen.

Barnen själva var nöjda men relativt trötta efter en station där de skulle springa så många varv som möjligt under 15 minuter. Emma, Sanna, Christoffer, Mio och Elton var ganska överens om att dagen hittills varit rolig men även jobbig och kämpig. De var även rörande överens om att fredagstacosen skulle smaka väldigt bra och att de nog skulle sova gott efter dagens övningar.

Sanna och Christoffer vilar efter en av stationerna.

 

 Från vänster: Emma, Sanna, Christoffer och Elton på Lillängsskolan

Sidan uppdaterad: 2020-09-25