Fortsatt information om coronaviruset gällande förskola och skola

17 mars 2020

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning ska bedrivas på distans. Någon sådan rekommendation finns ännu inte för grundskolor men vi förbereder för om ett sådant beslut eventuellt skulle komma.

Barn på väg till skolan

Än så länge håller vi öppet som vanligt och alla friska barn, elever, pedagoger och lärare är välkomna som vanligt. Däremot så märker vi av en minskning av personal som gör att vi redan nu på vissa områden har fått slå ihop avdelningar. Det kan för dig som vårdnadshavare innebära att ditt barn möts av annan personal än vanligt, något som vi hoppas att du under en period har överseende med.

Vi arbetar förebyggande

Vi följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har utifrån det vidtagit flera åtgärder i den mån det är möjligt. Vi trycker extra på god handhygien. Vi ser också över undervisningen och förlägger både fler verksamheter och undervisning utomhus i den mån det går.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under dagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets/elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv (gäller äldre elever) eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Viktigt att tänka på just nu

I och med att vi har tajt med personalresurser så är det extra viktigt för oss att i god tid veta hur många barn vi har i våra verksamheter för varje dag. Tänk därför på att i god tid meddela när ditt barn är sjuk och du ska vara hemma, helst dagen innan och senast kl.07.30 samma dag.
Detsamma gäller om ditt barn håller på att bli frisk och ska tillbaka till förskola/skola. Enligt de rekommendationer som vi har fått, om att man ska stanna hemma två dagar efter tillfrisknande, så vill vi också att ni informerar oss två dagar innan ert barn är tillbaka i skolan/förskolan.

Mer information om Hammarö kommuns arbete med anledning av coronaviruset här!

Sidan uppdaterad: 2020-03-17