Hammarö växer - byggstart för fjärde skolprojektet för i år

1 september 2020

Idag så sattes spadarna i backen för att ta det symboliska första spadtaget för Mörmoskogens förskola. Det var dock lite oklart ifrån barnens sida vad det skulle bli. "En tårta" tyckte några, "ett slott" sa någon annan. Grävdes gjorde det i alla fall så att sanden flög åt alla håll!

Förskolebarn gräver och tar de första spadtagen för Mörmoskogens förskola.
Förskolebarn från Götetorps förskola, Skattkistan och Lilla brukets förskola grävde glatt i sanden.

Mörmoskogens förskola kommer att bestå av 12 st avdelningar med utrymme för 180 barn och beräknas vara klar i slutet av 2021.

- Hammarö är en kommun som växer, vilket vi är glada för. Därför tänker vi långsiktigt och hållbart när vi bygger så att vårt utbud av förskolor och skolor täcker framtidens behov, säger Bosse Henriksson, ordförande för kommunstyrelsen.

Förskolebarn tog glatt de första spadtagen

Under det första spadtaget så tog barn från Götetorps förskola, Skattkistan och Lilla brukets förskola glatt de första spadtagen tillsammans med tjänstemän och politiker från kommunen.


Bosse Henriksson ordförande i kommunstyrelsen, Björn Svantesson förvaltningschef på bildningsförvaltningen och Jens Meyer ordförande i bildningsnämnden, tar tillsammans med förskolebarnen de första spadtagen.

Namnet på förskolan är framtaget av Hammaröborna själva, som under våren har fått skicka in namnförslag till kommunen. Mörmoskogen var det namn som i slutänden vann och som ger en bra bild av både läget, placeringen där förskolan ligger, och miljön runtomkring dvs. skogen, som också blir en del av barnens fina utemiljö.

Utformad för att skapa närhet och trygghet

Under hela planeringsstadiet och framtagandet, av det som nu ska bli en ny förskola med 12 avdelningar, har en nära dialog och samverkan förts med verksamheten. De har haft möjlighet att tycka till och vara delaktiga i utformningen av förskolan.

- Vi vill att både barnen och våra medarbetare känner sig trygga, därför så kommer den liksom våra andra skol- och förskoleprojekt, vara skapad för att ge känslan av det lilla i det stora med närhet till de miljöer som verksamheten har behov av, säger Björn Svantesson, förvaltningschef bildningsförvaltningen.


Vy över hur den nya förskolan ska bli. Bild: Mondo arkitekter.

Väl utrustat produktionskök

I huset kommer det också att finnas ett stort produktionskök för utkörning av mat till de förskolor som inte har egna tillagningskök och som är rustat för att klara drift även under en extra ordinär händelse.

- Köket kommer att vara en stor tillgång och en extra trygghet för oss som bor här på ön, att veta att vi fortfarande kan laga och distribuera mat, även om det händer något, säger Anna Lavendell, kostchef.

Läs mer om Mörmoskogens förskola och alla andra pågående skolprojekt på hammaro.se/hammarovaxer.

Sidan uppdaterad: 2020-09-08