Ett aktivt liv för alla i Hammarö kommun

23 april 2019

Alla har rätt till ett aktivt liv och på Hammarö ska denna möjlighet finnas oavsett individens förutsättningar. Fysisk aktivitet gör oss friskare – både fysiskt och psykiskt. All aktivitet oavsett ambitionsnivå ska präglas av rörelseglädje och förutom att förbättra livskvalitén hos den enskilde individen bidrar detta till ett friskare samhälle. För att kunna skapa de bästa förutsättningarna för alla att ha ett aktivt liv i Hammarö kommun behöver vi din hjälp!

Hammarö kommun växer och med fler invånare ökar också behovet av områden och anläggningar för rörelse, både organiserade aktiviteter och spontanidrott.

Med ett ökande antal barn i kommunen ökar också behovet av barnomsorg och skola. Just nu planeras flera nya förskolor och skolor samt utbyggnad av befintliga i kommunen. I detta arbete behöver vi även se över skolornas och de närliggande utemiljöerna och hur de kan nyttjas på bästa sätt, både under den samlade skoldagen och på kvällar och helger.

Svara på vår enkät

Vi skulle nu vilja ha din hjälp för att skapa de bästa förutsättningarna för alla att ha ett aktivt liv i Hammarö kommun. Vem känner inte vår kommun bättre än våra hammaröbor? Genom att svara på den här enkäten får vi reda på hur ni upplever möjligheterna för ett aktivt liv idag men också hur vi kan göra det ännu bättre.

Enkäten stängdes 17 maj.  

Möjligheten till ett aktivt liv är viktigt i alla åldrar och därför vill vi gärna se att alla deltar i denna enkäten. För mindre barn kan det vara svårt att göra den själv. Du som vådnashavare får därför gärna hjälpa ditt barn att svara utifrån sitt perspektiv efter du besvarat enkäten själv.

Sidan uppdaterad: 2019-05-20 2 kommentarer

Kommentarer

  • Ulrika 2019-04-14 17:02

    Har försökt svara på enkäten två gånger men den stängs ned.

  • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-04-15 10:51

    Hej Ulrika! Vi har provat i olika webläsare och enheter och vi får det att fungera. Testa i en annan webläsare så hoppas vi att det funkar. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar