Vad tycker du om trygghetsboende?

26 mars 2020

Hammarö kommun vill genom en enkät undersöka intresset för trygghetsboende bland våra pensionärer, oavsett om eventuellt intresse finns nära i tiden eller längre fram. Resultatet kommer att presenteras för våra politiker och ligga till grund för fortsatt utveckling av olika typer av boende i kommunen.

Tre äldre personer i livligt samspråk vid ett bord

Vad är ett trygghetsboende?

Trygghetsboende är en boendeform för äldre (minst en person i hushållet skall ha fyllt 70 år) som är för friska för särskilt boende, populärt kallat SÄBO, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. I trygghetsboendet ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot skall bostäderna vara funktionellt utformade, ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt ha personal i form av en bovärd på vissa tider. Du/ni hyr eller köper bostaden på eget initiativ, precis som med en villa eller lägenhet.

Skillnader mellan trygghetsboende och vård och omsorgsboende.

Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende, men det krävs däremot i SÄBO. I trygghetsboende får man ansöka om hemtjänst med punktinsatser utifrån det individuella behovet. I SÄBO finns det personal dygnet runt som ska tillgodose behoven.

Du når enkäten genom att klicka på länken och fyller sedan i den digitalt.

Att fylla i enkäten och skicka in den innebär ingen form av anmälan till trygghetsboende. Enkäten genomförs helt anonymt.

Sista dag för att svara på enkäten är 31 maj.

Stort tack till dig som besvarar enkäten!

Sidan uppdaterad: 2020-03-26