Från papper till digitalt - nya digitala handläggningen av byggärenden fungerar bra

26 februari 2020

Hammarö kommun arbetar precis som andra kommuner efter den nationella strategin Digital först. En del i det handlar om att tillgängliggöra fler ansökningar via e-tjänster. Inom miljö- och byggförvaltningen så har man kommit långt.

Stefan Eriksson, Ann-Kristin Djuvfeldt, Stefan Anteryd
Ann-Kristin Djuvfeldt granskar tillsammans med byggnadsinspektörerna Stefan Eriksson och Stefan Anteryd ritningar som skickats in via e-tjänsten.

- Förra året samma tid så fick vi in 10 procent av alla byggärenden digitalt. Nu är vi uppe i 70 procent, vilket känns jättebra, säger Ann-Kristin Djuvfeldt, förvaltningschef på miljö- och byggförvaltningen.

Via de nya förbättrade e-tjänsterna så kan du ansöka och anmäla allt från enklare ärenden som eldstad, mur, plank, skyltar och Attefallsbyggnationer till mer komplicerade och större byggprojekt. Du kan även komplettera ditt pågående ärende samt begära startbesked och slutbesked via e-tjänsterna.

-  I e-tjänsterna får du som söker hjälp att fylla i uppgifterna korrekt och komplett redan från start. Återkoppling sker automatiskt och du får löpande information och kan följa det pågående ärendet i e-tjänsterna, berättar Ann-Kristin vidare.

Snabb återkoppling med hjälp av automatiserad robottjänst

Förutom att ärendet kommer in digitalt så är det direkt kopplat till verksamhetssystemet. Det finns också en automatiserad handläggare som skickar ut meddelande till sökande som då får snabb återkoppling om status av ärendet.

- Vi gjorde en kundundersökning och i den så framkom att många upplevde det besvärligt med pappersblanketter samt att de ville få snabbare återkoppling. Därför så känns det extra roligt att nu också kunna leverera det, säger Ann-Kristin Djuvfeldt.

Mål att införa ännu fler e-tjänster

På bygg- och miljöförvaltningen så tror man starkt på digitalisering och kommer att arbeta för att införa fler e-tjänster.

- Redan nästa år så hoppas vi kunna införa e-tjänster för ärenden som gäller bland annat avlopp och bergvärme med mera, säger Ann-Kristin Djuvfeldt avslutningsvis.

Alla kommunens e-tjänster hittar du på startsidan hammaro.se under
"e-tjänster och blanketter".

Sidan uppdaterad: 2020-02-26