Cykelplan för Hammarö kommun

19 december 2019

Hammarö kommun har tagit fram ett förslag till cykelplan som nu är ute på samråd. Syftet med cykelplanen är att bidra till bättre rörlighet för barn, bättre folkhälsa, tryggare trafikmiljöer, minskad klimat- och miljöpåverkan samt kostnadseffektivare transporter i tätorten.

_30F3744.jpg

Cykelplanen finns utställd för samråd fram till 29 februari 2020 och den finns tillgänglig i Kontaktcenter, kommunhuset i Skoghall, samt på hammaro.se.

Tyck gärna till och lämna in dina synpunkter på cykelplanen under samrådstiden.

Läs mer om cykelplanen här.

Sidan uppdaterad: 2019-12-19