Studio Corona - så här är läget just nu i Hammarö kommun

8 maj 2020

Intervju med Alexandra Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Evelina Bäck, kommunikationsansvarig i intervju med Alexzandra Strandberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Igår, torsdagen den 7 maj, så redovisade Region Värmland läget av antal bekräftade fall av covid-19 per kommun.

Statistiken med bekräftade fall ger inte hela bilden av hur smittspridningen är i en kommun, den säger hur många bekräftade fall som finns bland de som provtagits. En kommun med många provtagna kan därför ha många fall jämfört med en kommun där få provtagits och så vidare.

För Hammarös del så har 170 prover tagits varav 17 har varit positiva. Det finns ännu inga bekräftade fall inom Hammarö kommuns verksamhet, varken hos personal eller brukare. Däremot så har vi en samhällssmitta och det är precis som tidigare viktigt att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska risken för fortsatt smittspridning.

Mer information om läget i vår kommun kan du ta del av i filmen nedan.

Sidan uppdaterad: 2020-05-08