Region Värmland redovisar 17 bekräftade fall av smittade i covid-19 i Hammarö

7 maj 2020

Under en presskonferens så redovisade Region Värmland idag antal bekräftade fall av covid-19 per kommun. För Hammarös del så redovisades 17 fall. Vi har däremot fortfarande inga konstaterade fall inom vår verksamhet.

Coronaviruset

Statistiken med bekräftade fall ger inte hela bilden av hur smittspridningen är i en kommun, den säger hur många bekräftade fall som finns bland de som provtagits. En kommun med många provtagna kan därför ha många fall jämfört med en kommun där få provtagits och så vidare.

För Hammarös del så har 170 prover tagits varav 17 har varit positiva. Det finns ännu inga bekräftade fall inom Hammarö kommuns verksamhet, varken hos personal eller brukare. Däremot så har vi en samhällssmitta och det är precis som tidigare viktigt att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att minska risken för fortsatt smittspridning.

Sidan uppdaterad: 2020-05-07