Nu kan du som går på gymnasiet ansöka om busskort

11 augusti 2020

När du går på gymnasiet har du rätt till busskort för elevresor. Från och med läsåret 2020/21 kommer du som elev kunna välja om du vill ha ett traditionellt plastkort alternativt ett digitalt busskort i Värmlandstrafiks app i din mobiltelefon.

Två ungdomar går ombord på en buss

Du är berättigad till busskort till och med vårterminen det år du fyller 20 år och är:

  • Studerande på gymnasiet
  • Folkbokförd i Hammarö kommun

Om du har inackorderingstillägg så är du inte berättigad till busskort.

Läs mer och ansök om busskort här!

Sidan uppdaterad: 2020-08-13