Beslut utifrån diskussion om blöjor i förskolan

3 februari 2020

Med anledning av en dom som kom under hösten där en fristående förskola i Sverige tvingades att vidta åtgärder för att upphöra med uttag av avgifter utöver maxtaxan, har frågan om tillhandahållande av blöjor i förskolor lyfts.

Barn som ler

Att Sveriges kommuner ska tillhandahålla blöjor i förskolan har varit omdiskuterat. Det är endast 18 av 290 kommuner som gör det idag.

Ingen förändring

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nyligen gått ut med en rekommendation att det inte finns underlag för att kommunerna ska ändra sina rutiner gällande tillhandahållande av blöjor i förskolan bland annat eftersom domen inte anses vara vägledande för andra, rättspraxis spretar och det fanns olika rutiner inom kommunen som inverkade på beslutet.

Vi kommer därför att fortsätta som vanligt, med att du som vårdnadshavare tar med och förser förskolan med blöjor till ditt barn, men vi följer självklart rättsutvecklingen och kommer att ompröva vårt ställningstagande vid en eventuell förändring.

Eventuella frågor besvaras av ansvarig rektor eller förvaltningschef.

Sidan uppdaterad: 2020-01-31