Arbetet med förberedelser vid en eventuell skolstängning fortsätter

3 april 2020

På måndag så kommer vi att vända oss till kommunens verksamhetsutövare med förtydligande kring vad de behöver göra.

Mostphotos10580905-group-of-smiling-school-kids-walking-in-corridor.jpg

Verksamhetsutövare (Verksamhetsutövare: är till exempel arbetsgivaren eller uppdragsgivaren)

Gör en bedömning av om den bedriver samhällsviktig verksamhet som omfattas av föreskriften MSBFS 2020:3. Bedömningen om vad som är samhällsviktigt ligger hos respektive organisation/företag. De ska inte lämna in denna bedömning till någon.
Gör en bedömning av vilken verksamhet inom den egna samhällsviktiga verksamheten som är prioriterad och vilken personal man behöver för att klara detta. Det vill säga verksamhetens behov av personal och nyckelkompetens samt den enskilde vårdnadshavarens betydelse för att upprätthålla den på en acceptabel nivå.
Verksamhetsutövare meddelar vårdnadshavaren att denne behövs vid en stängning.

Vårdnadshavaren

Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt, anmäler vårdnadshavaren sitt behov av omsorg till berörd hemkommun alternativt huvudmannen.

Sidan uppdaterad: 2020-04-03