Ändrade sophämtningsdagar

7 maj 2018

Sedan en månad tillbaka har kommunens nya entreprenör Suez Recycling AB tagit hand om Hammaröbornas avfall och det kan medföra vissa ändringar för dig som har sopkärl eller säckställ. Det nya hämtningsschemat börjar gälla 14 maj och fram till dess töms det som förut.

För att kunna optimera sin arbetsinsats, kommer Suez Recycling att ändra på tömningsschemat så att de kan köra effektivare. Om er tömningsdag har ändrats, kan den nya dagen utläsas i det medföljande schemat. Eftersom vår kommun växer och det blir fler bostadsområden som ska ha sophämtning, så kommer det efterhand att bli finjusteringar i körschemat. 

Kom ihåg
Kärlet ska stå ute vid hämtningsväg väl synligt klockan 06.00 på tömningsdagen, såvida inte tjänsten dragavstånd är beställd. Handtaget ska vara vänt utåt för att underlätta tömningen.

Byte från säckställ till kärl
Vi strävar efter att förbättra arbetsmiljön för våra avfallsarbetare. Ett led i detta är att byta ut säckställen mot sopkärl. Vi ber därför er som ännu inte gjort detta att skicka mejl till va-renhallning@hammaro.se eller ringa till kontaktcenter på tel 054-51 50 00 för att anmäla vilken kärlstorlek ni vill ha. Om ni mejlar, kom ihåg att ange vilken adress det gäller.

Kärlen finns i storlekar från 140 liter och uppåt. Kostnaden för hämtning av säck (160 liter) motsvaras av tömningskostnaden för 190-liters kärl. Storlekar och priser finns på vår hemsida www.hammaro.se Sök på ”Renhållningstaxa”.

Vänliga hälsningar
Serviceförvaltningen, Hammarö kommun

Här kan du se tömningsschemat för ditt hushåll.

Sidan uppdaterad: 2018-05-07 22 kommentarer

Kommentarer

 • Ulf Sturegren 2018-05-07 12:13

  Från när gäller de nya dagarna?

 • Lisa Palm 2018-05-07 22:11

  Hej! Kul att vi på Hult får vara med i tömningsschemat :-) Vi byter tydligen hämtning från udda till jämn vecka, innebär det att vi får tömning två veckor på raken nu? Och hur blir det för de som ev byter åt andra hållet, får de vänta tre veckor?

 • Andreas Hellgren 2018-05-08 07:11

  Det nya hämtningsschemat börjar gälla 14 maj och fram till dess töms det som förut.

 • Stig Johannesson 2018-05-08 12:57

  Skulle det inte kunna finnas en container för hushållssopor vid återvinningscentralen? Då skulle de som ändå ska dit med återvinningssopor ta med hushållssopor och slippa soptömning.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-08 13:30

  Hej Ulf! De nya hämtningsdagarna gäller från 14 maj. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-08 13:36

  Hej Lisa! Nu är Hult med på riktigt ;)Det stämmer att några kommer att få två veckor på raken men igen ska behöva få vänta i tre veckor utan de kommer att köra dubbelt den veckan. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Anna-Karin Tominich 2018-05-09 11:37

  På listan har man glömt Boqvistvägen 5.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-05-09 11:42

  Hej Anna-Karin! Boqvistvägen 5 står med i kolumnen som har hämtning måndagar udda veckor (Boqvistvägen 4-6, 8-9). Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Johan 2018-05-18 07:55

  Hej bytet från jämna till ojämna verkar inte ha funkat för oss på Abborrvägen. Förra leverantören hämtade 3/5, inget 10/5, inget igår 17/5. Men vi kan inte vänta till 24/5! Så hur gör vi då? Mvh Johan

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-05-22 13:00

  Hej Johan! Vilken gatuadress gäller det? Hör gärna av dig direkt till kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00 så hjälper vi dig vidare. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • StigJohannesson 2018-05-22 14:10

  Hej! Jag väntar på svar varför inte en container för hushållssopor kan ställas upp vid återvinningscentralen. Då kunde ju de boende ha två alternativ att välja mellan. Vänligen StigJ

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-05-25 10:01

  Hej Stig! Vi har fått svar från serviceförvaltningen som hänvisar till reglerna för sophämtning i Hammarö kommun som säger följande. LAGSTIFTNING OCH SKYLDIGHETER Alla fastigheter som har hushållsavfall, från permanent- fritidsbostad eller verksamheter, är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Hammarö kommuns renhållningsförordning och gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken. Ansvarig för hushållsavfall gentemot kommunen är innehavare av fastighet där avfallet uppkommer. Avfallet ska hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Kommun har monopol och ansvarar för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas. Det är inte tillåtet för fastighetsägaren att transportera bort avfall. Egen förbränning av avfall är inte tillåtet för en enskild fastighetsägare. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av sitt kärl. Locket ska kunna stängas på kärlet. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Niklas Willebrand 2018-09-28 17:38

  Bor på ålvägen 109 och min soptunna blev inte tömd denna vecka. Står där den brukar och blivit tömd tidigare. Vart ska jag slänga när den blir överfyllda?

 • Niklas Willebrand 2018-09-28 18:24

  Bor på ålvägen 109 och min soptunna blev inte tömd denna vecka. Står där den brukar och blivit tömd tidigare. Vart ska jag slänga när den blir överfyllda? Tillägg: läst fel allt är som det ska😗

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-10-01 14:52

  Hej Niklas! Vad bra att det fick en förklaring. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Hammarö boende 2019-02-05 11:00

  Varför är det sådan hög avgift för att ändra till färre tömningar än varannan vecka? Känns väldigt bakvänt för oss som faktiskt sorterar soporna.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-02-12 09:37

  Hej Kristoffer! Den kostnad som tillkommer är en handläggningsavgift hos miljö och byggförvaltningen. Jag skickar din synpunkt vidare till berörda enheter, Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Hammarö boende 2019-02-12 18:59

  Hej Hasse tack för svar. Fråga gärna även hur den avgiften passar in med självkostnadsprincipen.

 • Lars Andersson 2019-05-30 12:12

  Hej det är ju bra att ni uppdaterar tömningsschema för sophämtning som Suez ändrat i dagarna ??

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-06-03 11:57

  Hej Lars! Tack för att du säger till. Vi kommer att uppdatera så att det följer 2019 års sophämtningsschema. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Anna-Karin Tominich 2019-06-05 11:13

  Vi betalar en avgift för att få ha sopkärlet i ett sopskåp, och kärlet dras ut vid tömning men ställs aldrig tillbaka utan står kvar på garageinfarten, vilket är OK . Men nu senast var kärlet ställt på gräsmattan intill, vilket INTE ÄR ACCEPTABELT. Vi har en gräsklipparrobot som skulle kollidera med sopkärlet o ev.knuffa omkull det, ev störas o ramla utanför banan, ev. Fortsätta köra utanför banan. Det finns numera många robotar på Hammarö. En."Robotepidemi" i vår!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-06-07 11:10

  Hej Anna-Karin! Om ni betalar för dragavstånd så ska kärlet ställas tillbaka på rätt plats. Jag meddelar vår entreprenör om problemet. Med vänlig hälsning, Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar