Älgjakt på Hammarö

8 november 2018

Nästa vecka på måndag 12 november så startar årets älgjakt på Hammarö. Den håller på till fredag 16 november. Älgjakten på Hammarö förläggs alltid en månad senare än vad som är normalt i övriga Sverige för att minska störningen på det rörliga friluftslivet. Vi är tacksamma om Hammaröbor och andra besökare för allas säkerhet minimerar närvaron i skog och mark under denna period. Tänk även på att under jakten rör sig djuren mer än vanligt så var uppmärksamma i trafiken och ta det lite extra försiktigt

Varje år skjuts ett viss antal älgar på Hammarö. Det är Länstyrelsen som ger jaktklubben i uppdrag att skjuta ett antal djur baserat på markens storlek och tillgången på älg. I år får man skjuta 6 vuxna och 6 kalvar på Hammarö vilket är ungefär det antal som det har varit de senaste åren. Det är viktigt att hålla älgstammen lagom stor på ön. Detta gör att trafikolyckorna där älg är inblandad blir betydligt färre och att betesskador på skog och i trädgårdar blir mindre.

På Hammarö är det Hammarö Jaktvårdsklubb som sköter om älgjakten. Klubben bildades för snart 100 år sedan och har idag 100 medlemmar. På älgjakten deltar cirka 50 jägare. Det är även några av klubbens medlemmar som ansvarar för eftersök vid olyckor med vilt på ön. Klubben vill även passa på att tacka markägarna. Genom ett bra samarbete säkerställer vi tillsammans en ökad trafiksäkerhet, minskade skador på skog och trädgårdar samt att vi bibehåller en fin älgstam.

 

Sidan uppdaterad: 2018-11-09