Byggnationsstart på Hammarlunden

14 februari 2019

Måndag 18 februari kommer byggnation av två nya idrottshallar påbörjas på grusplanen vid Hammarlundens skola samt byggnation av ersättningsskola norr om befintlig skola. För att byggtrafik enkelt ska kunna ta sig till och från området och påverka skolvägarna så lite som möjligt kommer tillfälliga avfartsvägar anläggas från Lövnäsleden och Lövnäsvägen.

För att skapa ett säkert trafikflöde med ett separat vänstersvängsfält kommer Lövnäsleden breddas och hastigheten sänkas på sträckan mellan rondellen Lövnäsleden/Nätvägen och infarten till Anneberg. Den nya avfarten kommer även påverka gång- och cykelväg på sträckan då den behöver dirigeras om. Skyltar kommer sättas upp för att underlätta och skapa en säker trafikmiljö.

Vissa omdirigeringar kommer även göras på Lövnäsvägen, men den kommer som tidigare vara avstängd för genomfartstrafik mellan klockan 07:00-17:00. Förändringen kommer främst ske på gång- och cykelvägar då de kommer att ledas om. Även här kommer hänvisningsskyltar sättas upp. Arbetet med vägarna kommer inledas nu på måndag 18 februari. 

Klicka här för att se karta över påverkade vägar. 

Till dig som boende på Rosenlundområdet 

Vid anläggningen av infarten till de nya idrottshallarna kommer grustransporter köra vägen genom Rosenlundsområdet. Det kommer röra sig om ett tiotal lastbilar över några dagars tid. Detta är alltså inget återkommande och vi hoppas ni kan ha överseende med detta. 

Sidan uppdaterad: 2019-02-15 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar