Byggnation Hammarlundens skola F-6

17 december 2018 tog kommunfullmäktige i Hammarö kommun beslut om ersättningslokaler samt 2 nya idrottshallar vid Hammarlundens skola. Idrottshallarna på Hammarlunden byggs på grusplanen sydväst om Hammarlunden 7-9. Under tiden som den nya skolan byggs och tills dess att den är färdig kommer en av de nya idrottshallarna användas som ersättningsskola. De elever som inte placeras i ersättningslokalerna i idrottshallen kommer att flyttas ut i ersättningsmoduler på skolområdet under rivnings- och byggtiden.

Förberedelser med att avgränsa området runt grusplanen påbörjades under januari 2019 och arbetet med att bygga de nya idrottshallarna påbörjades i februari 2019. De elever som kommer gå i ersättningsmoduler under byggnationstiden för nya Hammalunden flyttar in till höstterminens start 2019 och de elever som kommer gå i ersättningsskolan i nya idrottshallen flyttar in vårterminen 2020.

Vissa funktioner kommer att finnas kvar i Hammarlundens nuvarande skola under byggprocessen. Däribland kök/matsal, administration, slöjd, elevhälsa, kulturskola, idrottshall och omklädningsrum.

Under byggnationen kommer delar av området kring skolan vara arbetsplats. Platsen kommer vara en säker byggarbetsplats, men vi ber er visa hänsyn till maskiner och personal som vistas på området. Mer information kring byggnationen av idrottshallar, ersättningslokaler samt kommande ny F-6-skola kommer informeras om på den här sidan.

Sidan uppdaterad: 2019-07-10 10 kommentarer

Kommentarer

 • Anton 2019-02-13 21:57

  Hej. Har försökt hitta en detaljplan för idrottshallarna på kommunens hemsida men utan framgång, ni får gärna lägga ut den här!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-02-15 07:50

  Hej Anton! Vi kollar upp vad vi kan ordna till. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Niklas Willebrand 2019-02-21 20:38

  Har ni löst detta så att vi kan få se detaljplanen? Vart hittar jag den?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-02-27 10:49

  Hej! Detaljplanen som gäller är en äldreplan för området. Den kan ni få skickade till er på mejl. Hör av er till kommun@hammaro.se för en kopia. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

 • Stefan 2019-02-28 15:32

  Hur kommer Hammarlunden se ut när det är klart? Jag hittar ingen information.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-02-28 16:08

  Hej Stefan! Arbetet med att forma den nya skolan drar igång i april vilket innebär att vi hoppas på att kunna ta fram ritningar ganska så snart. När vi har mer att visa upp och berätta kommer informationen publiceras på denna sida i högra kolumnen. Om du vill kan du även enkelt få informationen direkt till din mejl genom att trycka på prenumereraknappen över nyhetsarkivet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Nils Bagge 2019-03-15 13:42

  Hej! Eftersom bygget av hallarna är igång så måste det ju finnas bygglovsritningar som visar deras placering och utseende. De kunde vi väl få ta del av redan nu. Finns de åtkomliga på kommunens web någonstans?

 • Åsa Nisse 2019-05-08 16:13

  Vad döljer ni Hammarö Kommun? Ska det vara så svårt att visa bygglovsritningen, när ska ni ge oss medborgare information?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-05-10 12:39

  Hej! Vi har skickat din fråga vidare till projektledare för byggnation av Hammarlundens skola. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-05-10 15:23

  Hej igen! Nu har vi fått svar från projektledaren som meddelar att det kommer att tas fram information tillsammans med entreprenören vilket förhoppningsvis sker redan till veckan. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar