Skolornas framtid

Hammarö kommun är Värmlands bästa skolkommun, något vi är väldigt stolta över! Nu börjar arbetet med att utveckla Hammarö kommun till en ännu bättre plats att växa upp på för våra yngre Hammaröbor. På den här sidan kommer ni kunna läsa mer om de projekt som ingår i den strategiska partneringen.

Under tisdagen 18 september skrev Hammarö kommun på avtal tillsammans med ByggDialog om ett strategiskt partneringprojekt gällande sju skolor och förskolor, med optioner för ytterligare 11 skolor, förskolor och idrottshallar. Det nya samverkansprojektet är planerat att starta under hösten 2018 och sträcker sig fram till årsskiftet 2025/2026.

Strategisk partnering innebär att samma upphandlade organisationer arbetar med flera projekt efter varandra eller med viss överlappning. De inblandade kan på så sätt använda den kunskap de bygger upp tillsammans för att effektivisera arbetssätt och förädla slutprodukten.

Sidan uppdaterad: 2018-12-19 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar