Knutpunkt i Skoghalls centrum

Hammarö kommun arbetar med att skapa ett Skoghalls centrum för alla, från Lunnaparken i norr till Lillängshamnen i söder. Nu tar vi nästa steg i förbättringsarbetet. Vi anlägger en ny attraktivt och tillgängligt centrumknutpunkt för kollektivtrafik, cykel och gång vid dagens Byxfickstorg och redan nu har förberedelserna påbörjats.

Den nya knutpunkten ska bli en trygg plats med gång-, cykel- och kollektivtrafikorienterade lösningar. Vi bygger en centralt placerad plattform med väntsal för kollektivtrafiken. Platsen får modern utrustning som tidtabeller i realtid och god tillgänglighet för funktionshindrade. Det ska vara enkelt att gå och cykla på platsen och de kommer finnas många säkra cykelparkeringar.

Vi kommer lägga stor vikt på säker framkomlighet under byggnationen för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. 

Byggstart

Markarbetet med den nya knutpunkten påbörjades under vecka 31. Knutpunkten öppnades upp för trafik i samtliga riktningar vid årsskiftet 2018/2019.

Sidan uppdaterad: 2020-02-13 15 kommentarer

Kommentarer

 • Ulf Lindén 2018-07-30 18:22

  Hej! I och med detta projektet, Knutpunkt i Skoghall's centrum, borde vi som bor på Skomakargränd fått information om vad som kommer ska utanför vårat fönster. Men så har inte skett. Jag har varit i kontakt med projektansvarig för det här projektet. Tyvärr har han semester nu och är tillbaka först nästa vecka. Men i hans ställe torde väl någon ha skött den biten, att få ut information till oss boende? För vissa delar kan väl inte stanna av för att någon tar semester? Informationen vi borde ha fått är hur vi blir drabbade med, buller, ev. sprängningar, så som skedde i våras, avstängning av vägen etc, etc. /Ulf L

 • Ulf Lindén 2018-08-03 06:18

  Hej igen! Har fortfarande inte fått svar eller information angående ovanstående inlägg. Tycker det är dåligt, det har ändå gått tre dagar och nån typ av svar borde man ändå ha fått!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-03 08:41

  Hej Ulf! Tack för din synpunkt, vi ber om ursäkt för det sena svaret. Vi har gått ut med information angående byggnationen av knutpunkten i våra kanaler och via uppsatta skyltar. Vi har även skickat sms till boende i närområdet där vi informerat om projektet och att delar av Skoghalls centrum kommer att vara avstängd samt att trafiken kommer att ledas om. Vi beklagar om ni har blivit missade vid det utskicket och tar naturligtvis till oss dina synpunkter angående hur informationen gått ut. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Christina Nilsson 2018-08-09 09:22

  Hej! Vill gärna ha en översiktsbild hur det är tänkt i området med knutpunkten! Har sökt på nätet men har inte hittat nåt!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-09 10:37

  Hej Christina! I högerkolumnen under rubriken Läs mer finns det en skiss över kommande område. Klistra in länken nedan för att komma direkt till översiktsbilden: https://www.hammaro.se/globalassets/bo/boende-och-miljo/gator-och-vagar/vagarbetenprojekt/skoghalls-knutpunkt/illustration-sweco-180705.pdf Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Ulf Lindén 2018-08-15 07:49

  Tycker inte det var speciellt bra översiktbilder på knutpunkten i centrum. Det torde gå att få en bättre situationsbild över området än det som nu liger ute? Mycket linjer som inte säger någonting och ingen klar bild över hur trafiken ska gå. Får en känsla av att det blir mer trafik närmare vårt boende och fler bussar som står stilla på tomgång eftersom bussarna från bägge håll hamnar på samma ställe. Rätt eller fel, efterlyser en bättre siuationsbild. /Ulf L

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-15 11:20

  Hej Ulf! Vi har skickat ditt önskemål om en bättre översiktsbild till de som är ansvariga för projektet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Ulf Lindén 2018-08-15 11:36

  Tack!

 • Anders Svensson 2018-08-23 20:22

  Verkligen en synnerligen dålig översiktsbild över vad som ska ändras vid Skoghall C. Lägg ut en skalenlig planskiss i alla dimensioner och ta med närmaste befintliga byggnader som ska vara kvar så man kan orientera sig. /AS

 • Ulf Lindén 2018-08-31 09:03

  Efter dryga två veckor har jag fortfarande inte sett eller fått nån respons angående översiktsbilden av knutpunkten! Borde inte vara krångligt att få fram material och lägga ut.

 • Ulf Linde'n 2018-09-13 16:11

  ???

 • Janne 2018-11-22 00:05

  Verkar som vi får vänta och se hur det blir, såg skissen först nu och den var inte så speciellt detaljerad. Med vänlig hälsning Jan

 • Ulf Linde'n 2018-11-22 12:51

  Ja du Janne, vi lär inte få se nån skiss. Man har bestämt sig för den här linjen att inte bry sig. Jag frågat genom mail och lyft det i ett annat forum här och får inga svar på det. Uselt sätt att bemötas på!

 • Linda 2019-01-05 11:27

  Hej! Jag har hört att busshållplatsen vid biblioteket ska tas bort, stämmer det? Det vore i så fall väldigt olyckligt för mig och för andra som inte klarar att gå längre sträckor. Att vara rörelsehindrad innebär inte alltid att man bor precis vid det nya fina handikappanpassade resecentrumet utan för de flesta krävs närhet till busshållplatserna. Det är en uppförsbacke från centrum till biblioteket som är tuff att ta sig upp/utför. Hur tänker ni kring gångavstånd?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda, kommunvägledare 2019-01-08 10:38

  Hej Linda! Vi förstår att förändringen av placering av busshållplatsen berör er bussresenärer. Beslutet är taget av Värmlandstrafik i samråd med kommunen. Värmlandstrafik är ansvariga för hållplatserna och deras beslut är baserat på ett övervägande av flera viktiga punkter när det kommer till säkerhet och tillgänglighet som vi är skyldiga att ta hänsyn till. Värmlandstrafik meddelar att Bibliotekshållplatsen inte är tillgänglighetsanpassad för de med funktionsnedsättning, den saknar väderskydd och resenärer kommer i konflikt med cyklister när de väntar eller går av bussen vilket ökar risken för olyckor. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar