Karlstadvägen blir bymiljöväg

27 mars 2018 togs det beslut i servicenämnden om att bygga en bymiljöväg på Karlstadvägen. Måndagen 17 september stängdes vägen av och 1 november var det premiär för en bymiljöväg med avskilda fält och gatljus längs med hela sträckan.

Hastigheten sänktes till 40km/h och tyngre trafik hänvisas nu till att använda infartslederna till och från Hammarö. Under byggnationen kunde cyklister och gångare ta sig fram men vägen var avstängd för biltrafik. Karlstadvägen var avstängd i cirka 6 veckor, från Jakobbergsbron till Hantverksvägen, och bymiljlövägen var färdig i slutet av oktober.

Vad är en bymiljöväg?

En bymiljöväg är en väg med dubbelriktad biltrafik på en smal körbana med cykelbanor på båda sidor som avskiljs från biltrafiken genom en streckad vit linje. Den dubbelriktade biltrafiken måste vid möte låna yta från cykeltrafiken och anpassa hastigheten till eventuellt förekommande oskyddade trafikanter. "Bymiljöväg" eller "bygdeväg" är två begrepp som brukar användas för denna typ av vägombyggnad.

Bakgrund

Karlstadvägen sågs tidigare som en osäker väg för samtliga trafikanter. Många bilister höll inte hastighetsbegränsningar och cyklister och gångare färdades direkt på vägbanan utan någon avskiljning från bilar. Gatubelysning har även saknats på sträckan.

Hammarö kommun värnar om vår miljö och tycker det är viktigt att beslut som tas rörande Hammarö tillgodoser miljövänliga behov. Enligt länsstyrelsen var inte en separat gång- och cykelväg en aktuell lösning under den närmsta tiden för Karlstadvägen. Orsaken är de naturintressen som finns inom det natura 2000 område som vägen går igenom samt eventuell ombyggnation av Jakobbergsbron.

Hammarö kommun undersökte därför olika alternativ till lösning på den gamla vägbanan och 27 mars 2018 togs beslut i servicenämnden att skapa en säkrare väg för samtliga trafikanter genom en bymiljöväg.

Så här kör du på en bymiljöväg

Sidan uppdaterad: 2019-06-27 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar