Karlstadvägen blir bymiljöväg

27 mars 2018 togs det beslut i servicenämnden om att bygga en bymiljöväg på Karlstadvägen. Måndagen 17 september stängdes vägen av och 1 november är det premiär för en bymiljöväg med avskilda fält och gatljus längst med hela sträckan.

Hastigheten kommer sänkas till 40km/h och tyngre trafik hänvisas till att använda infartslederna till och från Hammarö. Under byggnationen kommer cyklister och gångare kunna ta sig fram men vägen är avstängt för biltrafik. Karlstadvägen kommer vara avstängt i cirka 6 veckor från Jakobbergsbron till Hantverksgatan och bymiljlövägen beräknas vara färdigt i slutet av oktober.

Vad är en bymiljöväg?

En bymiljöväg är en väg med dubbelriktad biltrafik på en smal körbana med cykelbanor på båda sidor som avskiljs från biltrafiken genom en streckad vit linje. Den dubbelriktade biltrafiken måste vid möte låna yta från cykeltrafiken och anpassa hastigheten till eventuellt förekommande oskyddade trafikanter. "Bymiljöväg" eller "bygdeväg" är två begrepp som brukar användas för denna typ av vägombyggnad.

Bakgrund

Idag ses Karlstadvägen som en osäker väg för samtliga trafikanter. Många bilister håller inte hastighetsbegränsningar och cyklister och gångare färdas direkt på vägbanan utan någon avskiljning från bilar. Gatubelysning har även saknats på sträckan.

Hammarö kommun värnar om vår miljö och tycker det är viktigt att beslut som tas rörande Hammarö tillgodoser miljövänliga behov. Enligt länsstyrelsen är inte en separat gång- och cykelväg en aktuell lösning under den närmsta tiden för Karlstadvägen. Orsaken är de naturintressen som finns inom det natura 2000 område som vägen går igenom samt eventuell ombyggnation av Jakobbergsbron.

Hammarö kommun har därför undersökt olika alternativ till lösning på den befintliga vägbanan och 27 mars 2018 togs beslut i servicenämnden att skapa en säkrare väg för samtliga trafikanter genom en bymiljöväg.

Så här kör du på en bymiljöväg

Sidan uppdaterad: 2019-05-07 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar