Bärstad beach (avslutat)

Under servicenämndens sammanträde onsdag 17 april beslutades att avsluta projektet parkmark vid Bärstad. Servicenämnden beslutade att innan avslut lägga ner en mindre mängd sand i vattnet för att förbättra botten. När det är gjort avslutas projektet.

Klicka här för att ta del av protokoll från sammanträdet.

Varför avslutas projektet?
Kommunens ekonomiska situation är sådan att man måste göra tuffa prioriteringar i vad resurserna ska användas till. Bedömningen är att det kostar för mycket att färdigställa parkmarken med tillhörande badmöjlighet i den ekonomiska situation som kommunen befinner sig.

Kommer projektet tas upp igen?
Det är inget vi vet något om nu. Det arbete som gjorts hittills är dock inte ogjort om man i framtiden skulle starta upp projektet igen.

Vad har projektet kostat och vad har pengarna använts till?
Hittills (slutet av april 2019) har projektet kostat ca 1,6 miljoner. Den största delen av kostnaden är kopplad till att vattenområdet muddrats. Syftet med det har varit att få bort den vassrot-filt som funnits i området, men även att öka vattendjupet. Annat som kostat är:

 • Undersökningar och underlag för miljötillstånd.
 • Provtagningar av de massor (jord och muddermassor) som funnits i projektet.
 • Framtagande av förslag och skisser på utformningen av området.
 • Stängsel för att spärra av området.
 • Arbete med att iordningsställa området söder om cykelbanan.

 

Kan jag bada där?
Projektet kommer att avslutas i befintligt skick avseende hur det ser ut på land. I vattnet lägger vi en duk och sand. Omfattningen av sandutläggningen är av ekonomiska skäl begränsad jämfört med ursprungstanken vilket ökar risken för att duken kommer fram.

Kort sagt, man kan bada där i likhet med att man kan bada på de flesta platser på egen risk och med hänsyn till allemansrätten. Det är dock ingen plats som kommunen kommer att sköta och ansvara för som en badplats.

Varför pågår det arbete där nu när projektet ändå ska avslutas?
Just nu pågår det arbete med att lägga ut sand i enlighet med servicenämndens beslut. Grunden för beslutet hänvisas till servicenämnden.

Frågor?
Kontakta projektledare Marcus Eriksson på telefon 054- 51 50 00. För frågor som berör det politiska beslutet klicka här för att höra av dig till servicenämndens politiker. 


Sidan uppdaterad: 2019-06-12 5 kommentarer

Kommentarer

 • Cecilia Flygare 2019-02-28 12:10

  Härligt med ytterligare en badplats på öa! Hur går tankarna när det gäller tillgänglighetsanpassning? Tänker på ev. brygga med ramp eller stöd att hålla sig i. Med vänlig hälsning, Cecilia Flygare

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-03-05 14:39

  Hej Cecilia! Vi kommer inte ha möjlighet att bygga en brygga med tanke på att vattnet är väldigt grunt och att detaljplanen inte tillåter en fullskalig badplats. Detta innebär att vi arbetar med att få till en badmöjlighet men det kommer i nuläget inte bli en kommunal badplats. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Åke Johansson 2019-05-31 11:04

  Jag antar att de tillstånd (strandskydd, vattenverksamhet) man fått för anläggningen avser en färdig badplats. Nu avslutas projektet utan att syftet uppnås. Motivet för projektet måste väl ha varit att allmänintresset av badplatsen överväger skyddsbehovet. Hur kan man nu motivera ingreppet i strandområdet när allmänintresset inte tillgodoses?

 • Åke Johansson 2019-05-31 19:29

  Det finns ett planprogram för Bärstad, men var hittar jag detaljplanen för det området där beachen var tänkt att bli?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-06-04 12:54

  Hej Åke! Vi har fått ett svar av vår projektledare Marcus som hälsar följande. Det antagandet stämmer bara delvis. Nuvarande detaljplan tillåter enligt Länsstyrelsen inte en badplats i den form som man normalt tänker sig den (typ Getingberget). Tanken med hela projektet har varit att få till parkytan och även en badmöjlighet vilket ligger i linje med detaljplanen som ju har området som parkmark. Man bör alltså snarare tänka sig Sandgrundsudden som liknelse det vill säga ett ställe där man kan bada men som inte är gjort eller marknadsfört som en badplats. Länsstyrelsen gör inte en samlad bedömning i detta fall (alltså i princip "tillstånd för anläggande av badplats") utan det är ett flertal olika separata tillstånd. Exempelvis beviljar de ett enskilt tillstånd för muddring, enskilt tillstånd för utfyllnad, etc. Alltså, har man fyllt sand klart så har man gjort det som det tillståndet avsåg. Sedan ska ju sägas att vi i ansökan i bakgrundsbeskrivningen anger vad det övergripande syftet är, så det finns ju med i bakgrunden. Tillstånd är giltiga i två år och sedan förfaller de, men jag har ärligt talat aldrig hört något om att Länsstyrelsen skulle ha synpunkter kring om en sökt åtgärd, exempelvis fylla med sand inte görs. Det får jag i så fall hänvisa till dem. Gällande detaljplan för området heter DP 1761-P89/1. Med vänlig hälsning Marcus Eriksson

Skriv en kommentar