Bärstad beach

Under servicenämndens sammanträde onsdag 17 april beslutades att avsluta projektet parkmark vid Bärstad. Servicenämnden beslutade att innan avslut lägga ner en mindre mängd sand i vattnet för att förbättra botten. När det är gjort avslutas projektet.

Klicka här för att ta del av protokoll från sammanträdet.

Varför avslutas projektet?
Kommunens ekonomiska situation är sådan att man måste göra tuffa prioriteringar i vad resurserna ska användas till. Bedömningen är att det kostar för mycket att färdigställa parkmarken med tillhörande badmöjlighet i den ekonomiska situation som kommunen befinner sig.

Kommer projektet tas upp igen?
Det är inget vi vet något om nu. Det arbete som gjorts hittills är dock inte ogjort om man i framtiden skulle starta upp projektet igen.

Vad har projektet kostat och vad har pengarna använts till?
Hittills (slutet av april 2019) har projektet kostat ca 1,6 miljoner. Den största delen av kostnaden är kopplad till att vattenområdet muddrats. Syftet med det har varit att få bort den vassrot-filt som funnits i området, men även att öka vattendjupet. Annat som kostat är:

 • Undersökningar och underlag för miljötillstånd.
 • Provtagningar av de massor (jord och muddermassor) som funnits i projektet.
 • Framtagande av förslag och skisser på utformningen av området.
 • Stängsel för att spärra av området.
 • Arbete med att iordningsställa området söder om cykelbanan.

 

Kan jag bada där?
Projektet kommer att avslutas i befintligt skick avseende hur det ser ut på land. I vattnet lägger vi en duk och sand. Omfattningen av sandutläggningen är av ekonomiska skäl begränsad jämfört med ursprungstanken vilket ökar risken för att duken kommer fram.

Kort sagt, man kan bada där i likhet med att man kan bada på de flesta platser på egen risk och med hänsyn till allemansrätten. Det är dock ingen plats som kommunen kommer att sköta och ansvara för som en badplats.

Varför pågår det arbete där nu när projektet ändå ska avslutas?
Just nu pågår det arbete med att lägga ut sand i enlighet med servicenämndens beslut. Grunden för beslutet hänvisas till servicenämnden.

Frågor?
Kontakta projektledare Marcus Eriksson på telefon 054- 51 50 00. För frågor som berör det politiska beslutet klicka här för att höra av dig till servicenämndens politiker. 


Sidan uppdaterad: 2019-05-10 2 kommentarer

Kommentarer

 • Cecilia Flygare 2019-02-28 12:10

  Härligt med ytterligare en badplats på öa! Hur går tankarna när det gäller tillgänglighetsanpassning? Tänker på ev. brygga med ramp eller stöd att hålla sig i. Med vänlig hälsning, Cecilia Flygare

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-03-05 14:39

  Hej Cecilia! Vi kommer inte ha möjlighet att bygga en brygga med tanke på att vattnet är väldigt grunt och att detaljplanen inte tillåter en fullskalig badplats. Detta innebär att vi arbetar med att få till en badmöjlighet men det kommer i nuläget inte bli en kommunal badplats. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar