Pågående projekt i Hammarö kommun

Vi är glada att så många väljer att bosätta sig här hos oss och att näringsliv väljer att starta upp nya verksamheter. Men när vi blir fler ökar även kraven på våra kommunala tjänster. För att kunna tillgodose våra Hammaröbors behov krävs det både snabba beslut och långsiktiga planer. På den här sidan kan du läsa mer om pågående projekt inom Hammarö kommun.

Sidan uppdaterad: 2020-11-27