Gällande planer

Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft samt godkända program. Äldre planer finns inte tillgängliga på hemsidan, dessa går att beställa på kommunens kontaktcenter. Gällande översiktliga planer finns att läsa under rubriken "Översiktsplanering" till höger.

Detaljplaner

 

Planprogram

 
 
Områdesbestämmelser

 

Sidan uppdaterad: 2019-10-29 3 kommentarer

Kommentarer

  • Margareta 2018-10-07 19:23

    Hej, När är det planerat att utöka kapaciteten för VA och avlopp till mörudden? Enligt översiktsplan för Hammarö kommun, fördjupning för delen HÄSTVIKEN - BRÅTEN står det"Bryngelsnäs fritidshusområde ansluts till de kommunala ledningarna i Möruddsvägen. Innan detta kan ske behöver dock ledningens kapacitet förbättras. Detta beräknas kunna göras efter att nätutvecklingen i Tye är färdigställd.". Jag såg på er hemsida att nätutvecklingen i Tye blev klar den 17 oktober 2017. Tacksam för svar kring planerna kring området.

  • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2018-10-09 11:28

    Hej Margareta! Vi har skickat din fråga till serviceförvaltningen och väntar på svar. Med vänlig hälsning, Hasse, kontaktcenter

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-10-09 16:00

    Hej igen! Nu har vi fått svar från serviceförvaltningen som hälsar att 2019 kommer att bli lite av ett utredningsår för kommunen. Detta innebär att VA-situationen kommer att ses över på flera ställen. Under året kommer vi att planera, prissätta och prioritera när, var och hur vi ska fortsätta vår utbyggnad av vatten och avlopp på Hammarö. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar