Kartor & mätning

Kartor

Vi på kommunstyrelsens förvaltning uppdaterar kommunens alla kartor. 

Enligt överenskommelse kan olika kartprodukter tas fram. Vi kan hjälpa dig att ta fram:      

  • Grundkartor som underlag för planläggning, projektering med mera finns att få mot beställning både digitalt och analogt enligt taxa.
  •  Nybyggnadskartan är ett underlag för den situationsplan som ska bifogas till ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan innehåller förhållanden på marken så som ledningar, höjder och uppgifter från detaljplan. Se högerspalten för mer information och beställning.
 

Mätning

Vi utför olika typer av mätningar:

  • Inmätning sker av olika nytillkomna objekt (hus, vägar, fjärrvärme, andra ledningsdragningar m.m.) Insamlad data bearbetas för uppdatering av kommunens digitala kartbas eller analoga kartor. 
  • Utstakning görs innan man börjar bygga och innebär att den nya byggnadens blivande läge markeras. Se högerspalten för mer information och beställning.
    Läs mer om information om utstakning av byggnad (PDF).
  • Kontrollmätning är en kontroll av att byggnaden eller annan anläggning har hamnat på rätt ställe, både i plan och i höjd. 

Om du är osäker på läget för din tomtgräns (fastighetsgräns) så vänder du dig till Lantmäterimyndigheten som kan hjälpa dig att återfinna gränsens rätta läge.  

Läs mer om oklarheter kring fastighet påLantmäteriets webbsida.

Höjdsystemet RH 2000

2012 införde Hammarö kommun det nya höjdsystemet RH 2000. Systemet är en del i ett europeiskt höjdsystem, och är på väg att införas i hela Sverige. I praktiken innebär bytet till RH 2000 att höjdangivelser inom Hammarö kommun har justerats med cirka en halvmeter för att få rätt värde i det nya systemet jämfört med tidigare. Detta gäller i såväl digitala databaser som analoga kartor. Det aktuella höjdsystemet ska alltid framgå på kartmaterial och ritningar.

Läs mer om RH 2000 på Lantmäteriets webbsida.

 Prisuppgifter

Läs om gällande taxa för kart- och mättjänster (PDF).

 

Sidan uppdaterad: 2020-05-15