Mark & plan

Här på Hammarö planerar vi för framtidens behov genom att ta tillvara på de kvalitéer som finns här på vår vackra ö. Hur användningen av våra mark- och vattenområden planeras påverkar hela Hammarö. Du som medborgare har möjlighet att vara med och påverka planeringen. Vårt mål med samhällsplaneringen är en  samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö.

Sidan uppdaterad: 2019-08-16 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar