Vägarbeten och projekt

Hammarö kommun jobbar varje år med att underhålla kommunens gator, gång- och cykelvägar. Planeringen för den här säsongen innebär att vi genomför asfaltering för de gator som efter inventeringen är i störst behov av underhåll. 

Under 2019 kommer följande sträckor att asfalteras:

Gator och vägar
Bruksgatan från Knutpunkten till Industrileden
Clevevägen inklusive gång- och cykelvägen 
Prästgårdsvägen från Mörmovägen till Lunserudsvägen
Gunnarskärsleden från Nätvägen till Götetorpsvägen
Ferlinvägen frän Gunnarskärsleden fram till förskolan
Sättersvägen från parkeringen till golfklubbtenngårdsvägen
Vidövägen från Dingelsundsleden fram till kurvan
Kilenevägen från Hallersrudsleden till Ridklubben
Räggårdsviken från Fiskviksladan till grusparkeringen
Egnahemsvägen 15-17

Gång- och cykelvägar
Badhusgatan/Industrileden
Tallvägen/Lillängen
Rosenborgsvägen/Jonsbol
Jonsbol Kvarnvägen till Nolgårdsvägen
Kantarellvägen/Mossvägen
Murkelvägen/Lövnäsvägen
Undergången vid Mörmon 
Mörmovägen

Sidan uppdaterad: 2019-06-28 2 kommentarer

Kommentarer

  • Carl-Axel Engdhl 2016-10-23 17:25

    Läste om att det sker samplanering av va-nät och fibernät i bland i Hammarö kommun. Min fråga blir det aktuellt även på Svenshult - Askene, tex Böljebrusvägen och Kustvägen, det vore bra om så var fallet mvh Carl-Axel

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2016-10-25 12:42

    Hej Carl-Axel! I nuläget finns det inga planer på att bygga ut VA-nätet på södra Hammarö. När vi utför en utbyggnad av VA-nätet sker en samplanering med fibernätet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar