Taxor och avgifter

Taxor från och med 1 april 2020

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda miljön på Hammarö. Kommunen gör olika arbeten på ledningsnätet för att trygga framtiden och förbereda för att Hammaröborna ska kunna bli fler.

Brukningsavgift (inklusive moms)

Grundavgift 1095 kr/år
Lägenhetsavgift 2511 kr/år
Förbrukningsavgift 28,97 kr/m³

En villa med en årsförbrukning på 150 m³/år kommer att få en årsavgift på 7952 kr/år vilket motsvarar en månadsavgift på cirka 663 kr/mån.

Anläggningsavgift (inklusive moms)

Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas vid nyanslutning av en bostadsfastighet eller lokalfastighet inom kommunens verksamhetsområde. Den varierar beroende på hur stor fastighet du har.

Anläggningsavgiften för vatten, spillvatten och dagvatten för ett bostadshus med fastighet på 800 m² är 251 470 kronor (denna anläggningsavgift gäller oftast i områden inom tätort).

Anläggningsavgiften för vatten och spillvatten för ett bostadshus med fastighet på 800 m² är 205 453 kronor (denna anläggningsavgift gäller oftast i områden utanför tätort).

Kontakt

Här finns kontaktuppgifter för mer information.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2020-05-27