Taxor och avgifter

Taxor från och med 1 januari 2019

Ett väl fungerande vatten- och avloppsnät är viktigt för att skydda miljön på Hammarö. Kommunen gör olika arbeten på ledningsnätet för att trygga framtiden och förbereda för att Hammaröborna ska kunna bli fler.

Brukningsavgift (inklusive moms)

Grundavgift 1062,50 kr/år
Lägenhetsavgift 2437,50 kr/år
Förbrukningsavgift 28,13 kr/m³

En villa med en årsförbrukning på 150 m³/år kommer få en månadsavgift på 643,29 kr/mån vilket motsvarar en årsavgift på 7719,50 kr/år.

Anläggningsavgift (inklusive moms)

Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas vid nyanslutning av en bostadsfastighet eller lokalfastighet inom kommunens verksamhetsområde. Den varierar beroende på hur stor fastighet du har.

Anläggningsavgiften för vatten, spillvatten och dagvatten för ett bostadshus med fastighet på 800 m² är 241 076 kronor (denna anläggningsavgift gäller oftast i områden inom tätort).

Anläggningsavgiften för vatten och spillvatten för ett bostadshus med fastighet på 800 m² är 196 958 kronor (denna anläggningsavgift gäller oftast i områden utanför tätort).

Sidan uppdaterad: 2019-06-26 4 kommentarer

Kommentarer

 • Andreas Johansson 2015-03-27 07:56

  Har en liten fundering och det är varför ni kallar det för Lägenhetsavgift?? Blir kanske lite förvillande när man bor i villa.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Andreas, kommunikatör 2015-03-27 09:28

  Hej Andreas! Vi förstår att det är förvillande och det är ett ord som branschen tagit fram och som används i hela landet. ”Lägenhet” betyder bostadsenhet enligt branschorganisationen Svenskt vatten. En vanlig villa betalar en lägenhetsavgift enligt taxa. Har man flera bostadshus som är anslutna till kommunalt VA, på sin tomt, betalar man flera lägenhetsavgifter. Om du har fler frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår VA-ingenjör William på telefon 054-51 53 90.

 • Maud Åström 2019-01-12 19:15

  Hej! Betalar vår faktura, vatten, avlopp, och fiber via e-faktura. Var kan jag gå in och läsa de betalda fakturorna? Önskvärt om detta fungerar såsom t ex. på elbolagens hemsidor.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-14 14:31

  Hej Maud! I nuläget finns ingen sådan funktion hos oss utan vi hänvisar till internetbankernas dokumenthistorik. Vi tar med oss ditt förslag vidare till ekonomiavdelningen. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar