Vatten och avlopp

Här hittar du information om kommunalt vatten och avlopp, men även information till dig som har egen vattentäkt och eget avlopp på din fastighet.

Hammarös kommunala dricksvatten kommer från Karlstads kommun. Kvaliteten kontrolleras noggrant för att du ska få rent och gott vatten. Har du egen vattentäkt måste du själv ta hand om den och ta egna prover.  

Vi sköter och underhåller även vatten- och avloppsledningar och pumpstationer.

Ska du anlägga enskilt avlopp, måste du först söka tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. Mer information om det hittar du under rubrikerna till vänster.

Sidan uppdaterad: 2020-05-27