Miljöskydd

Miljöbalken är den lag som har regler som gäller för alla verksamheter och åtgärder, som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Det spelar ingen roll om det är ett företag eller en privatperson, miljöbalken gäller för oss alla.

Tillsyn 

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för tillsynen av miljöskydd i kommunen.

Rådgivning till enskilda och företag utgör en stor del av miljöskyddsarbetet, men förvaltningen ska också genom exempelvis inspektioner, bedöma om det finns risk för skador på miljön. 
Om det behövs kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet.

Förutom reglerna i miljöbalken kan centrala myndigheter, till exempel Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, med stöd av miljöbalken ge ut föreskrifter inom olika områden.

Kommunerna har också möjlighet att anta lokala hälsoskyddsföreskrifter. 
De lokala föreskrifterna för Hammarö kommun hittar du under lokala föreskrifter.  
Sidan uppdaterad: 2019-12-04 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar