Lokala föreskrifter

Kommunfullmäktige i Hammarö kommun har antagit lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Här kan du ladda ner och se de lokala föreskrifterna:

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön - 2007-04-01

På Hammarö innebär föreskrifterna bland annat att:

 • Tillstånd krävs för att anlägga bergvärme, ytjordvärme och sjövärme (gäller inom hela kommunen).
 • Tillstånd krävs för att anordna en avloppsanläggning för BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) inom område med detaljplan, områdesbestämmelser eller områden med samlad bebyggelse enligt översiktsplanen.
 • Tillstånd krävs för att hålla häst, nötkreatur, får eller svin inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Tillstånd krävs för att hålla orm inom område med detaljplan.
 • Tomgångskörning är tillåten i högst 1 minut inom område med detaljplan.


Vad är lokala föreskrifter?

Lokala föreskrifter är anpassade för den enskilda kommunen och kan därför skilja sig åt mellan olika kommuner.

Föreskrifterna får samma juridiska status som föreskrifter stiftade av andra myndigheter, som t.ex. Naturvårdsverket.

Möjligheten för kommunen att stifta lokala hälsoskyddsföreskrifter har funnits sedan hälsoskyddslagens tillkomst 1983.
Möjligheten inkluderades sedan i miljöbalken 1999, med förändringen att man även kan stifta lokala föreskrifter för skydd av miljön.

De områden som får regleras på kommunnivå, finns specifikt angivna i lagstiftningen. Det innebär att kommunen inte själv kan hitta på olika saker att regelera i föreskrifterna.   

Sidan uppdaterad: 2020-02-14 2 kommentarer

Kommentarer

 • Jan Hammar 2015-04-26 16:04

  Vilka regler gäller för biltvättning på uppfarter till egna hus och framför garage.Även på P-platser som Brf har till sina bostadsinnehavare.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Andreas, kommunikatör 2015-04-27 09:34

  Hej Jan! Sök på "biltvätt" här på webben så hittar du mer information om detta.

Skriv en kommentar