Strandbad

I Hammarö kommun finns det fem kommunala badplatser. Det finns dessutom ett flertal andra badplatser som används ofta av allmänheten.

Mer information om Hammarös badplatser hittar du här

Provtagning 

Badvattenprover tas årligen av miljö- och byggförvaltningen, mellan juni-augusti, för att kontrollera kvalitén på vattnet.
Resultaten från provtagningen presenteras sedan på Badplatsen, en webbplats som Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för.

Badvattenkvalitet

Vid provtagning av badvatten undersöks bakteriehalten och vattnets temperatur. På plats kontrolleras också avvikelser i siktdjup och eventuell förekomst av synliga föroreningar eller om det förekommer algblomning.

När man bedömer vattenkvaliteten tittar man främst på förekomsten av vissa tarmbakterier.
Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms sedan vattnet antingen som:

  • tjänligt
  • tjänligt med anmärkning
  • otjänligt

Klassas en badplats vattenkvalitet som dålig, kan stranden komma att stängas för bad och för utredning av orsaken.

Andra problem som ibland förekommer är så kallad badklåda och algblomning. Mer information om detta hittar du i menyn till vänster.  

Sidan uppdaterad: 2020-02-14 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar