Hälsoskydd

I miljöbalken finns bestämmelser om hälsoskydd. Med hälsoskydd menas åtgärder för att skydda människors hälsa. I Hammarö kommun är det miljö- och byggförvaltningen som ansvarar för tillsyn inom hälsoskyddsområdet.

Tillsyn
Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för hälsoskyddsarbetet i kommunen.

Rådgivning till enskilda och företag utgör en stor del av hälsoskyddsarbetet, men förvaltningen ska också genom inspektioner och granskning av egenkontroll, bedöma om det finns risk för olägenheter. 
Om det behövs kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet.

Förutom bostäder, är lokaler för undervisning, bassängbad och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling, tillsynsobjekt som särskilt lyfts fram i miljöbalken.  

Sidan uppdaterad: 2020-02-14 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar