Miljö- och hälsoskydd

På miljö- och byggförvaltningen arbetar vi med frågor som rör miljö och hälsa för dig som bor på Hammarö.

Det övergripande målet är att verka för en god livskvalitet för Hammarö kommuns invånare och arbetsfältet är mycket brett. 

Miljö- och byggnadsnämnden och dess förvaltning är en myndighet, men en mycket viktig uppgift för förvaltningen är också att lämna råd och upplysningar till allmänheten och företag i miljö- och hälsoskyddsfrågor.

I huvudsak arbetar miljö- och byggförvaltningens miljöinspektörer inom tre huvudområden: 

 • Miljöskydd
 • Hälsoskydd
 • Livsmedel 
 
Läs mer om Miljö- och byggförvaltningens arbete  

 

Sidan uppdaterad: 2019-12-04 4 kommentarer

Kommentarer

 • Frida 2017-04-06 11:07

  hej jag undrar om vi på Hammarö följer någon regel för att uppnå delmål 6 för att få rent vatten och sanitet?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2017-04-06 16:00

  Hej Frida! Vi behöver veta lite mer om vad din fråga gäller för att kunna ge dig ett svar. Ring gärna kontaktcenter på telefon: 054-51 50 00 så får du prata med en miljöinspektör och förklara mer i detalj din fundering. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • anders 2019-04-23 11:03

  hej har lite funderingar å frågor miljöarbetet i kommunen 1 hur många fastigheter som kommun äger finns det solceller 2 när kommer det så man kan spara matrester å lägga sen i en speciell låda 3 har bott i många kommuner där det finns i varje hushåll en behållare som kommunen står för där man häller stekfett i å lämmnar vid nån återvinningscentral 4 när kommer det speciellt lundens parkeringar å givetvis dom andra bostadsområden laddstolpar för elbilar

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-04-25 09:45

  Hej Anders! I dagsläget har vi två byggnader inom kommunen som har solceller. En på Kilenegården och Mörmoskolans F6 (ca 20 kW) Inför kommande projket planeras det även att sätta upp solceller på det nya äldreboendet i Djupängen. Som svar på din andra fråga arbetas det med att införskaffa speciell sortering av matavfall men i nuläget har vi stött på en del förhinder som fördröjer processen. Vi hoppas kunna ge mer samlad information framöver. På din sista fråga så är det Hammarö Bostäder som har hand om driften för området Lunden och du får gärna kontakta dem för svar. Rent generellt finns det ingen övergripande planering eller strategi för laddstolpar mer än att tillhandahålla publika laddstolpar vid besöksmål eller knutpunkter. Idag finns det laddstolpe på Sätterstrand och vid kommunhuset. Hammarö har en väldigt liten gatuparkering för boende vilket innebär att boenden får vända sig till sin hyresvärd/bostadsrättsförening om önskemål finns att ha laddstolpe nära hemmet eller på arbetsplatsen. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar