Snö- och halkbekämpning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning för trafiksäkerhetens och framkomlighetens skull. Vår ambition är att du ska få så god standard som möjligt.

Vilka vägar ansvarar kommunen för?

Hammarö kommun snöröjer fram till tomtgränsen på alla vägar i kommunen som går till fastboende, med undantag för väg 554 Dingelsundsvägen, väg 557 Industrileden, väg 236 Hammaröleden, väg 562 Hallerudsleden samt väg 563 Fiskvik (från Hallerudsleden till Fiskviks Gård) som Trafikverket ansvarar för.

Under vilken period har vi vinterberedskap?

Vi har vinterberedskap mellan slutet av november till mars.

När snöröjer vi?

Vi prioriterar snöröjningen efter följande ordning och snödjup vid "normal snö":

 1. Gång- och cykelvägar 4 cm
 2. Huvudvägnätet 6 cm
 3. Medelstora gator 6 cm
 4. Lokalgator 8 cm


Plogning sker på hela vägnätet över Hammarö enligt prioriteringsordningen ovan. Därefter halkbekämpar vi samma sträckor. 
Om trädgrenar eller buskar hänger ut över vägen sker ingen snöplogning, eller om fordon är parkerade på ett olämpligt sätt.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

 • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan eller plogvallen. Den kan bli en trafikfara och ofta förs den snö du har skottat ut på gatan in på grannens infart när plogbilen kommer.
 • Om det blir för fullt med snö inne på gården måste du själv bekosta bortforslingen.
 • Halka bekämpar du med sand.
 • Märk upp låga staket, häckar och liknande vid tomtgränsen med pinnar, så underlättar du för maskinförarna.
 • Brevlådor och sopkärl ska alltid vara placerade innanför tomtgränsen så att de inte är ett hinder för dem som passerar eller för snöröjningen.

I ditt ansvar ingår även att se till att ingen kommer till skada på grund av snöras eller fallande istappar. Håll därför koll på taket för att förhindra att olyckor sker.

Hur anmäler jag skador på min egendom?

Uppföljning och reparation av plogskador sker efter avslutad säsong. Hör av dig till kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller felanmäl via hemsidan och beskriv din skada så hjälper vi dig.

Hur hanterar vi plogsträngar?

De plogsträngar som kommunens personal lägger upp är kommunens ansvar. När snöröjningen och halkbekämpningen är åtgärdad kan vi, när tillfälle ges inom ett par dagar, även ta bort plogsträngar framför exempelvis uppfarter. Alla har rätt att få bort plogsträngarna. Kontakta kontaktcenter på telefonnummer 054-51 50 00, eller felanmäl via hemsidan så hjälper vi dig.

Hämta sand

Allmänheten får hämta sandningssand gratis vid sandlådan på Jonsbols industriområde och i de, med Hammarö kommuns logotyp, märkta sandlådorna vid kommunala byggnader och i anslutning till bostadsområden.  

Sidan uppdaterad: 2019-08-08 7 kommentarer

Kommentarer

 • Lotta Håkansson 2019-01-23 12:52

  Jag vet inte om det plogats cykelbana under dagen men imorse(mellan kl.7-8) var cykelvägen, sträckan Hammarö kommunskylt(på Nolgård)-Jonsbol-Hammar-Hammarlundens skola-Lövnäs-Bärstad sååå tungcyklad och spårig! (70 min Herrhagen-Bärstadsskolan mot annars 35...40min - pust!) Önskar och håller tummarna för att snösvängen tagit en vända då jag slutat jobba. Vi är många många som ihärdigt stretar i ur och skur! :) Tack på förhand! Lotta Håkansson,Fritidspedagog på Bärstadsskolan

 • Ann Bredberg Johansson 2019-01-23 22:08

  Håller helt med Lotta fr Karlstad. Jag cyklar fr H-ö till jobbet på CSK och hem igen 5dag/v, året runt i alla väder. Blev väldigt förvånad och irriterad över denna obefintliga snöröjning. Skäms över min hemkommun när det är plogat i K-d! Färdtiden minst dubbelt så lång och stor risk för att skada sig. Jag har två frågor; Vem ansvarar för snöröjning på och vid Jakobsbergsbron? Den är under all kritik- livsfarlig! Varför upphör cykelvägsplogning på Nolgårdsvägen? Väldigt märkligt då det är markerad/linjerad gång/cykelväg på bilvägen? Har inte fungerat under mina 35 cykelvintrar här på H-ö!! Väntar på svar och förbättring,tack! /Ann Bredberg Johansson

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-24 17:05

  Hej Ann och Lotta! Vi har skickat din synpunkt till driftsenheten så de kan ta del av den. Vi är medvetna om att det varit besvärligt under veckan och fått en del synpunkter angående gång och cykelvägarna som vi tar till oss. Cykelstråken som Nolgårdvägen ska prioriteras men kanske inte alltid är synkade med sopningen/saltningen vid hammaröleden som sköts av Karlstads kommun. Det är även Karlstads kommun som snöröjer på Jakobsbergsbron. Vi har framfört din synpunkt även till dom

 • Ann Bredberg Johansson 2019-01-26 16:55

  Tack för svar och åtgärd. När jag cyklade hem igårem, fred 25/1, så var även den delen av Nolgårdsvägens cykelbana som ”delas” med bilvägen, PLOGAD 😃👏🏻! / Hälsn Ann

 • Anders Mellgren 2019-01-29 09:52

  När ska torpväg bli plogad sist dom vanligt .

 • Anders Mellgren 2019-01-29 12:24

  När ska torpvägen bli plogad sist som vanligt så ska det stå.

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-01-29 15:34

  Hej Anders! Vi har felanmält Torpvägen och området runt omkring till ansvariga på gatuenheten. Med vänlig hälsning //Hasse, kontaktcenter

Skriv en kommentar