Vägplan Nya Tynäsvägen

Ett samrådsunderlag är framtaget för vägplan avseende en ny sträckning av Tynäsvägen (väg 565) i den nordöstra delen av Hammarö kommun. Med anledning av den ökade bostadsexploateringen som skett de senaste åren i Bärstad och på Tyehalvön har Bärstadområdet fått en ökad belastning av genomfartstrafik. Vid höga vattenstånd i Vänern finns det dessutom risk för att Tynäsvägen översvämmas, vilket i sin tur försvårar framkomligheten för både räddningsfordon och boende på Tyehalvön.

Från anslutningen till Bärstadsskolan och vidare norrut föreslås ny sträckning av Tynäsvägen, väster om Gråberg. Den nya sträckningen ansluter sedan till befintlig väg strax söder om Östra Tye. Längs sträckan föreslås också en gång- och cykelväg som går parallellt med ny väg.

Sidan uppdaterad: 2019-09-30 6 kommentarer

Kommentarer

 • Karin 2019-09-19 10:26

  Hej, Vad är status på projekt nya tynäsvägen? Tack på fh. MVH Karin

 • Tom 2019-09-25 07:16

  Hej. Vad är statusen på cykelbanan här på Tynäs. När är byggstart?

 • HAMMARÖ KOMMUN - Hasse kommunvägledare 2019-09-30 12:09

  Hej! Vägplanen för nya Tynäsvägen pågår. Om några månader kommer det bli ett samråd för de som betraktas som mest berörda av den nya vägsträckningen. Vad gäller cykelvägen till Tynäs så avvaktar vi politiska beslut kring denna. Med vänlig hälsning Hasse, kontaktcenter

 • Emma 2019-10-10 10:45

  Vilket datum är det samråd? I väntan på förbättringar och oavsett utfall behövs en översyn och en sänkning av hastigheter på Tye, samt en vägbula vid de två snäva kurvorna vid delningen östra-/västra Tye. Finns det något vi kan bistå med för att få en förbättring vid rådande trafikläge? Då menar jag inte den övergripande vägplanen (som i bästa fall är några år bort från genomförande) utan nu, innan tillbud sker. Mvh, Emma

 • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2019-10-10 15:23

  Hej Emma! Samrådsmötet kommer att hållas 23 oktober klockan 17:00 i Sessionsalen, kommunhuset. Vad gäller frågan om trafiksituationen tar jag den vidare till vår trafikingenjör. Med vänlig hälsning //Katja, kontaktcenter

 • HAMMARÖ KOMMUN-Katja, kommunvägledare 2019-10-11 08:21

  Hej! Vår trafikingenjör hälsar att det ligger med i deras planer att se över hastighetsbegränsningen på Tynäsvägen. Med vänlig hälsning //Katja, kontaktcenter

Skriv en kommentar