Knutpunkt i Skoghalls centrum

Hammarö kommun arbetar med att skapa ett Skoghalls centrum för alla, från Lunnaparken i norr till Lillängshamnen i söder. Nu tar vi nästa steg i förbättringsarbetet. Vi anlägger en ny attraktivt och tillgängligt centrumknutpunkt för kollektivtrafik, cykel och gång vid dagens Byxfickstorg och redan nu har förberedelserna påbörjats.

Den nya knutpunkten ska bli en trygg plats med gång-, cykel och kollektivtrafikorienterade lösningar. Vi bygger en centralt placerad plattform med väntsal för kollektivtrafiken. Platsen får modern utrustning som tidtabeller i realtid och god tillgänglighet för funktionshindrade. Det ska vara enkelt att gå och cykla på platsen och de kommer finnas många säkra cykelparkeringar.

Vi kommer lägga stor vikt på säker framkomlighet under byggnationen för gående, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. Vi har nyligen gått ut med en förfrågan till entreprenörer om att utveckla centrumhållplatsen samt området Edsviken och inväntar nu svar från intresserade.

Byggstart

Markarbetet med den nya knutpunkten kommer starta under vecka 31. Målet är att allt ska stå färdigt vid årsskiftet 2018/2019.

Busstrafik

Under byggperioden så kommer linje 900, 902 och 904 ha en annan körväg. Bussarna kommer att köra sträckan Badhusgatan - Åråsvägen - Industrileden -Mörmovägen och omvänt. Denna omväg kommer att påverka restiden med några minuter.
Vi kommer under tiden att ha två tillfälliga hållplatser efter Badhusgatan, den ena innan fotbollsplanerna (vid allén) och den andra vid värmeverket.Var uppmärksam på detta så att du inte missar din buss.
Klicka här för att se karta över den tillfälliga körvägen. 

Sidan uppdaterad: 2018-07-18 8 kommentarer

Kommentarer

 • Ulf Lindén 2018-07-30 18:22

  Hej! I och med detta projektet, Knutpunkt i Skoghall's centrum, borde vi som bor på Skomakargränd fått information om vad som kommer ska utanför vårat fönster. Men så har inte skett. Jag har varit i kontakt med projektansvarig för det här projektet. Tyvärr har han semester nu och är tillbaka först nästa vecka. Men i hans ställe torde väl någon ha skött den biten, att få ut information till oss boende? För vissa delar kan väl inte stanna av för att någon tar semester? Informationen vi borde ha fått är hur vi blir drabbade med, buller, ev. sprängningar, så som skedde i våras, avstängning av vägen etc, etc. /Ulf L

 • Ulf Lindén 2018-08-03 06:18

  Hej igen! Har fortfarande inte fått svar eller information angående ovanstående inlägg. Tycker det är dåligt, det har ändå gått tre dagar och nån typ av svar borde man ändå ha fått!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-03 08:41

  Hej Ulf! Tack för din synpunkt, vi ber om ursäkt för det sena svaret. Vi har gått ut med information angående byggnationen av knutpunkten i våra kanaler och via uppsatta skyltar. Vi har även skickat sms till boende i närområdet där vi informerat om projektet och att delar av Skoghalls centrum kommer att vara avstängd samt att trafiken kommer att ledas om. Vi beklagar om ni har blivit missade vid det utskicket och tar naturligtvis till oss dina synpunkter angående hur informationen gått ut. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Christina Nilsson 2018-08-09 09:22

  Hej! Vill gärna ha en översiktsbild hur det är tänkt i området med knutpunkten! Har sökt på nätet men har inte hittat nåt!

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-09 10:37

  Hej Christina! I högerkolumnen under rubriken Läs mer finns det en skiss över kommande område. Klistra in länken nedan för att komma direkt till översiktsbilden: https://www.hammaro.se/globalassets/bo/boende-och-miljo/gator-och-vagar/vagarbetenprojekt/skoghalls-knutpunkt/illustration-sweco-180705.pdf Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Ulf Lindén 2018-08-15 07:49

  Tycker inte det var speciellt bra översiktbilder på knutpunkten i centrum. Det torde gå att få en bättre situationsbild över området än det som nu liger ute? Mycket linjer som inte säger någonting och ingen klar bild över hur trafiken ska gå. Får en känsla av att det blir mer trafik närmare vårt boende och fler bussar som står stilla på tomgång eftersom bussarna från bägge håll hamnar på samma ställe. Rätt eller fel, efterlyser en bättre siuationsbild. /Ulf L

 • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2018-08-15 11:20

  Hej Ulf! Vi har skickat ditt önskemål om en bättre översiktsbild till de som är ansvariga för projektet. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

 • Ulf Lindén 2018-08-15 11:36

  Tack!

Skriv en kommentar